Tekla Hahl

1. vice ordförande 2022

kommunikation, intressebevakning, SHVS-samarbete, trakasseriombud, ansvar

E-postadress: tekla.hahl@oll.fi

+358 44 780 0216

Tekla kommer att delta i Studerandenas Idrottsförbunds verksamhet vad gäller kommunikation, ansvarsfullhet och påverkansarbete. Hennes främsta uppgift är att stärka vikten av mångsidig fysisk aktivitet som en hörnsten i studerandenas välmående.

Tekla strävar efter ett lyckligt liv genom att hitta balansen mellan att vara ensam, umgås med vänner och ha ett meningsfullt arbete. Långa promenader utmed sjöstranden och mindmapping hör till höjdpunkterna under Teklas fritid.