Hela Finlands högskoleidrott

På den här sidan uppdateras hela Finlands högskoleidrotts tillstånd och dess utveckling från Högskolan i rörelse-resultatkortet.

  • När du loggat in på din högskolegemenskaps resultatkort kommer också din högskolegemenskaps uppgifter att synas på den här sidan.
  • Tips och observationer om högskoleidrottens olika teman (t.ex. Strategier) öppnas när du klickar på temat i fråga nedan.
  • Den här sidan är en försöksversion som regelbundet uppdateras för bättre funktion.
School Liikkuva korkeakoulu -kokonaistulos Strategier Finansiering Personal Lokaler och miljöer Respons och utveckling Jämlikhet och tillgänglighet Motions- och idrottsutbud Aktivering Användning av tjänsterna Minskat stillasittande
Koko Suomi (2024) 35 5 4.7 10 x 5 5 7.5 6 5 6
Koko Suomi (2023) 55 2.2 4.9 5.5 4.2 6.1 5.8 7.3 5.8 6.2 4.2
School Liikkuva korkeakoulu -kokonaistulos Strategier Finansiering Personal Lokaler och miljöer Respons och utveckling Jämlikhet och tillgänglighet Motions- och idrottsutbud Aktivering Användning av tjänsterna Minskat stillasittande
Yrkeshögskolan 35 4 3 x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Yliopisto x x x x x x x x x x x
Yliopisto x x x x x x x x x x x
Universitet x x x x x x x x x x x
Ammattikorkeakoulu x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x
Ammattikorkeakoulu x x x x x x x x x x x
Yrkeshögskolan x x x x x x x x x x x