Högskoleidrott i Finland och utomlands

Tiotusentals högskolestuderande och medlemmar av personal får må bra, känna sig pigga och uppleva gemenskap, allt tack vare den finska högskoleidrotten! Fäktningslektioner är inte längre så populära som i medeltida universitet. På 2000-talet hämtar allt flera högskolestuderande energi i vardagen på gymmet och bland gruppmotion.

Högskoleidrott i Finland

Under de senaste årstiondena har högskoleidrotten utvecklat i Finland i en sådan snabb takt att nästan varje finsk högskola erbjuder idrottstjänster i dag.

Ofta är tjänsterna organiserade på det sättet att antingen högskolan, studerande- eller studentkåren eller en annan motsvarande aktör vid högskolegemenskapen har anlitat en eller flera anställda för att producera idrottstjänster för högskolegemenskapen.I många högskolor har anställda vid idrottstjänster professionella titlar som idrottsplanerare, -koordinator, -sekreterare eller -chef.

Det nationella utbjudet av högskoleidrott är färgrannt, och orter kan ha betydande skillnader sinsemellan. Nästan överallt är kärnan i verksamheten ändå gruppmotion, självständiga gymtjänster och träning på egen hand i olika grenar. Kursverksamhet och personal training-liknande tjänster är också vanliga. Visst har också mobilapplikationen Linder för sökning av idrottssällskap, Pylly ylös-ambassadörer för att främja pauser i sittande samt utomhusgym skådats bland högskoleidrotten.

Det är viktigt att högskolan säkrar resurserna för anställda vid högskolornas idrottstjänster, så att de här idéerna kan förverkligas. Lockande idrottstjänster garanterar för sin del att studerande och personalen mår bra och trivs bra!

De riksomfattande Rekommendationerna för högskoleidrotten som OLL koordinerat ger stöd i att producera högklassig högskoleidrott. Bland annat tar rekommendationerna ställning till den nivå som högskoleidrottens finansiering, personalresurser, idrottsanläggningar och idrottsutbud ska vara för att anses vara av hög kvalitet.

Läs mer om rekommenderationerna på sidan Rekommendationerna för högskoleidrott.


Vill du veta hur högskoleidrotten ordnas runt om i Finland? Se länkarna nedan för att bekanta dig med webbplatserna för högskolornas idrottstjänster. De flesta länkarna leder till finska webbplatser.

Södrä Finland

Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Konstuniversitetet
UniSport

Yrkeshögskolorna Arcada, DIAK, Haaga-Helia, HUMAK, Laurea och Metropolia
Motions- och idrottstjänster för yrkeshögskolorna Zone

Tavastlands yrkeshögskola
HAMK Moves

Yrkeshögskolan LAB och LUT-universitet
MOVEO


Västra Finland

Yrkeshögskolan Diakonia, Björneborg universitetscenter, Satakunta yrkeshögskola, Raumo enheten i Raumo institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitetet.
CampusMowe

Tammerfors yrkeshögskola och universitet
SportUni

Åbo yrkeshögskola och universitet, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi
CampusSport

Vasa universitet
Vasa universitetsidrott

Mellersta Finland

Jyväskylä yrkeshögskola och universitet
uMove. Jyväskylä högskoleidrott

Östra Finland

Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Karelia och yrkeshögskolan Savonia
Sykettä – högskoleidrott

Yrkeshögskolan i Sydöstra Finland XAMK
Xamk Sports

Yrkeshögskolan LAB och LUT-universitet
MOVEO

Norra Finland

Lapplands yrkeshögskola och universitet
Lapplands högskoleidrott

Uleåborgs yrkeshögskola och universitet
Uleåborgs högskoleidrott

Internationell högskoleidrott

Högskoleidrotten är en fast del av högskolekulturen även i andra delar av världen!

OLL och högskolornas idrottsväsen går och andas in den europeiska högskoleidrottens atmosfär vid det årliga ENAS Forumet. ENAS, European Network of Academic Sports Services är den europeiska takorganisationen för högskolornas idrottsväsen.

Varje år samlas anställda inom högskolornas idrottsväsen från överallt i Europa till ENAS:s konferenser. Konferenserna ger möjlighet att dela erfarenheter och lära nya saker av idrottsaktörer från olika verksamhetsmiljöer.

Bekanta dig med ENAS:s verksamhet på organisationens webbplats.