Vad är Högskolan i rörelse VISION2025-resultatkortet?

Högskolan i rörelse VISION2025-resultatkortet är en helhet och ett redskap som avsett för att utveckla högskoleidrotten. Resultatkortet riktas till högskolornas idrottsväsenden, högskolorna, studerande- och studentkårerna samt intressentgrupperna som främjar högskoleidrotten.

Logga in på styrkortet här

HIR-resultatkortet har utarbetats av Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) i samarbete med bl.a. programmet Studier i rörelse, Forskningscentralen för främjande av motion och folkhälsa LIKES samt Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS sr. Avoine Oy ansvarar för resultatkortets tekniska genomförande.

HIR-resultatkortet har byggts med UKM:s Nationella utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil, och det vidareutvecklas hela tiden utifrån responsen som fås in.