Vad är Högskolan i rörelse VISION2025-resultatkortet?

Högskolan i rörelse VISION2025-resultatkortet är en helhet och ett redskap som avsett för att utveckla högskoleidrotten. Resultatkortet riktas till högskolornas idrottsväsenden, högskolorna, studerande- och studentkårerna samt intressentgrupperna som främjar högskoleidrotten.