Samarbete med regionala idrottsföreningar

Workshoputbildningar i motionstutorverksamhet och Studier i rörelse

Regionala idrottsföreningar har redan i några år tillsammans med programmet Studier i rörelse organiserat workshoputbildningar i motionstutorverksamhet och Studier i rörelse.

Utbildningen i motionstutorverksamhet ger studerande kunskaper och kompetenser att planera och genomföra verksamheten samt att aktivera andra studerande och personalen.

Under workshopen för Studier i rörelse diskuterar och planerar personalen och studentrepresentanterna vad allt det kunde innebära att öka motion och fysisk aktivitet inom den egna läroanstalten.

Vi kommer alltid överens om utbildningens närmare innehåll separat för varje läroanstalt.

Som en del av utvecklingen av Högskolan i rörelse-verksamheten kunde de här utbildningarna bearbetas för att vara till nytta för högskolorna och deras aktörer.

Vi förhandlar om möjligheterna för utbildningssamarbete med regionala idrottsföreningar och representanter för Studier i rörelse.