Nätverket för Högskolan i rörelse

Nätverket för Högskolan i rörelse omfattar som mest alla aktörer och instanser som intresserar sig för den finländska högskoleidrotten eller för att utveckla den. Vare sig du använder, producerar eller utvecklar högskoleidrotten eller om du tillhör en intressegrupp, är du en viktig del av nätverket för Högskolan i rörelse. Anmäl dig själv och dina kompisar i nätverket för Högskolan i rörelse!

Få med hela högskolegemenskapen i nätverket för Högskolan i rörelse

Under 2020‒2022 ämnar vi att vidare utvidga nätverket för Högskolan i rörelse till att omfatta hela högskolegemenskapen. Vårt mål är att få med alla aktörer i högskolor och intressegrupper som kan påverka att den vardagliga fysiska aktiviteten ökar i högskolemiljön.

Gå med i Högskolan i rörelse e-postlista här!

Vill du vara den första som får höra om de senaste nyheterna, händelserna, materialet och idéerna om Högskolan i rörelse. Gå med i e-postlistan! Vi skickar inte skräppost utan informerar dig bara om nyttiga saker.

Bland annat önskar vi att aktörer och instanser listade nedan ska delta nätverket för Högskolan i rörelse och i utvecklingen av dess verksamhet:

I högskolor:

 • Idrottsväsen
 • Aktörer i studerande- och studentkårer
 • Tutorer i idrott och välbefinnande
 • Lärare
 • Forskare
 • Ledning
 • Personal i studenttjänsterna
 • Personal i lokalservicen
 • Personal i administrationen

Högskolornas intressegrupper:

 • Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
 • Finlands studentkårers förbund rf (FSF)
 • Studerandehälsovård / SHVS
 • Finlands Universitetsfastigheter Ab
 • Bygginfo Ab
 • Arkitekter och inredningsarkitekter
 • Utbildningsstyrelsen
 • Undervisnings- och kulturministeriet

Saknas det viktiga instanser på listan? Meddela om bristen till de som svarar för nätverket. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

Vi kompletterar listan ständigt.

En grupp studerande- och studentkårers studentaktivister i andan av Högskolan i rörelse, på väg till att knuffa igång Helsingfors universitet vid OLL:s sektorträff i februari 2019.

Nätverket för Högskolan i rörelse ger energi i utvecklingsarbetet

Först och främst ämnar nätverksverksamheten för Högskolan i rörelse att öka samarbetet och samverkan mellan olika instanser och aktörer. Vi får det bästa resultatet genom att byta information, erfarenheter och observationer.

Vi tror att det som fungerar i en högskola troligtvis fungerar även i andra högskolemiljöer. Detsamma gäller också åt det andra hållet: det som inte fungerar i ett visst högskolemiljö skulle troligtvis vara dålig praxis även i andra högskolor.

Traditionella sätt för nätverksverksamheten att utveckla högskoleidrotten är nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen samt sektorträffarna för studerande- och studentkårers idrottsansvariga varje vår och höst.

Läs mer om nätverkets verksamhet på nätverkets webbplats. Du kan bekanta dig med sektorträffen för idrottsansvariga på sektorträffarnas sidor.

Vid sidan av att utveckla de traditionella mötena strävar vi efter att komplettera utbudet med annan nätverksverksamhet för Högskolan i rörelse.

Nedan finns några nya aktiviteter och praxis som vi kommit på för att stöda nätverket för Högskolan i rörelse.

 • E-postlistan för Högskolan i rörelse (mer information senare)
 • Slack-kanalen för Högskolan i rörelse för snabb kamratstöd och sparrning. Följ den här länken för att gå med i Slack-kanalen.
 • Högskolan i rörelse hjälptelefon (mer information senare)
 • Högskolan i rörelse genomförandetabell (mer information senare)

Vad tycker du skulle vara ett bra sätt att hålla kontakten i nätverket för Högskolan i rörelse? Alla ideér välkomnas med öppna armar.