Högskolan i rörelse-utbildningar

På den här sidan hittar du det mångsidiga utbildningsutbudet i anknytning till Högskolan i rörelse-verksamheten. Hittar du inte den utbildningsform du vill ha? Ge oss förslag om hur vi kan utveckla vår utbildningsverksamhet!

De traditionella utbildningstillfällena för utvecklingen av högskoleidrotten är nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen, sektorträffarna för studerande- och studentkårs idrottsansvariga samt utbildningarna inom motionstutorverksamhet.

Som en del av Högskolan i rörelse-verksamheten vill vi nu komplettera vårt utbud med nya utbildningar.

Vi samarbetar bland andra med Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU rf, regionala idrottsföreningar och Studier i rörelse-programmet för att utveckla utbildningsverksamheten. Vi tar gärna emot alla förslag för att utveckla utbildningarna!

OLL:s sektorträffar för motion och idrott för idrottsansvariga i studerande- och studentkårer är en traditionell del av utbildningarna för Högskolan i rörelse.

Riksomfattande seminariet för programhelheten Skolan i rörelse

Programhelheten Skolan i rörelse har redan i flera år organiserat ett riksomfattande seminarium som samlar in över tusen deltagare varje vår.

Vid sidan av intressanta allmänna tal har seminariet årligen haft aktuella tal om främjandet av fysisk aktivitet såväl inom småbarnspedagogiken och skolorna som inom yrkesutbildningen på andra stadiet och gymnasierna.

Genom åren har även några aktiva personer i högskolor och högskolornas idrottsväsen tagit del i seminariet.

Bekanta dig med helheten Skolan i rörelse på programmets webbplats.

Som en del av utvecklingen av Högskolan i rörelse-verksamheten kunde innehållet i de riksomfattande seminarierna för programhelheten Skolan i rörelse bearbetas för att högskolorna och deras aktörer kan utnyttja dem ännu bättre.

Vi förbereder ärendet tillsammans med programmet Studier i rörelse.