Välfärdsområdesvalet 2022: Motion ska inkluderas i strategierna och studerandena ska lyftas fram i välfärdsområdenas servicekedjor!

I och med social- och hälsovårdsreformen går det första välfärdsområdesvalet av stapeln i januari 2022. På de nya välfärdsområdena utgör motion sina egna servicekedjor och fungerar som en förebyggande faktor inom andra servicekedjor. Med hjälp av servicekedjorna samarbetar kommunerna och välfärdsområdena smidigt och stöder invånarnas fysiska aktivitet. Studerandena ska beaktas i servicekedjorna som sin egen grupp, och högskolornas idrottstjänster bör utnyttjas i dem.

I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige som ska fatta beslut om social- och hälsovården. Syftet med reformen är att trygga social- och hälsovårdstjänsterna på ett jämlikt sätt för alla finländare.

Motion är en viktig hälsofrämjande faktor, och i våra valteman vill vi framhäva dess roll, i synnerhet nu när välfärdsområdena inleder sitt arbete. I motionens servicekedja deltar många olika instanser: kommunerna, välfärdsområdena samt idrottsarrangörer såsom föreningar och idrottstjänster. Ett smidigt samarbete mellan dessa aktörer möjliggör tillgängliga motionstjänster för invånarna på den egna orten.

Studerandenas Idrottsförbunds mål inför valet

Studenthälsovården och högskoleidrotten beaktas när servicekedjorna byggs

Studerandena omfattas av både Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och välfärdsområdenas servicekedjor. När servicekedjorna byggs upp ska man beakta att studerandena rör sig mellan olika serviceproducenter. Om vi kan garantera smidiga kontakter mellan olika aktörer, såsom SHVS, välfärdsområdets sjukvård och högskoleidrotten skulle det göra servicekedjorna smidigare och effektivare. Det bästa sättet att stödja studerandenas välbefinnande är genom servicekedjor som på ett smidigt sätt drar nytta av alla aktörer som arbetar med studerande.

Motionen beaktas som en förebyggande faktor i välfärdsområdenas strategier och välfärdsprogram

Motion stöder människans välbefinnande på ett heltäckande sätt i olika livsskeden. Motionen kan ha en positiv inverkan på både det psykiska och det fysiska välbefinnandet. Man kan ändå inte lämna motionsfrämjandet helt på kommunernas ansvar, utan för att trygga en fungerande servicekedja måste också välfärdsområdena satsa på motion. Därför ska motionen antecknas i välfärdsområdets välfärdsplan och strategi.

Bekanta dig också med Olympiska kommitténs valteman och Allians valmål! (på finska)

Information om välfärdsområdesvalet

Välfärdsområdesvalet ordnas i januari i hela Finland förutom Helsingfors. I framtiden kommer valet att ordnas samtidigt som kommunalvalet. Rösträtten vid välfärdsområdesval bestäms på samma sätt som vid kommunalval. Man kan läsa mer om hur rösträtten fastställs på justitieministeriets webbplats Val.

Viktiga datum för valen

  • Kandidatansökningar lämnas in: 14.12.2021
  • Kandidatuppställningen och kandidatnumren fastställs: 23.12.2021
  • Förhandsröstning i Finland: 12–18.1.2022
  • Förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022
  • Valdag: 23.1.2022
  • Resultaten fastställs: 26.1.2022
  • Fullmäktige inleder sitt arbete: 1.3.2022