Motionstutoring

Grundtanken i motionstutorverksamheten är att få studerande att inspirera och stöda sina jämlikar att motionera. I en idealsituation är motionstutorernas verksamhet en del av tutorstuderandenas vardag som medlemmar i studiegemenskapen. Syftet med motionstutorverksamheten är att främja välbefinnande och gemenskap på campus.

Motionstutoring

De 10 budorden för motionstutorverksamheten

Finessen med motionstutorverksamheten är att möjligheterna att genomföra verksamheten är nästan obegränsade och att det inte bara finns ett rätt sätt att genomföra den. Det lönar sig inte att sätta upp strikta ramar, men det finns vissa principer med hjälp av vilka motionstutorverksamheten ska bli av hög kvalitet.

Läs mer om De 10 budorden för motionstutorverksamheten
Motionstutoring

Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet

Här är en handbok full av tips för arrangören av motionstutoring! Du hittar hanboken i bilagorna i pdf-format.

Läs mer om Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet
Motionstutoring

Handbok för motionstutorer

Här kan du tå ibruk en guide för motionstutorerna. Guiden fungerar som en bra checklista för tutorerna under hela driftsperioden! Ladda ner PDF-bilagan längst ner på sidan.

Läs mer om Handbok för motionstutorer