Hur kommer jag med i verksamheten?

Fint att du är intresserad av att göra er högskola mer aktiv!

Hur kommer jag med i verksamheten?

Efter att ha läst tidigare texten rekommenderar vi att ni samlar studerande, ledningen och annan personal och funderar över de följande frågorna:

  • Vilka önskemål har ni vad gäller Högskolan i rörelse? Finns era önskemål på Högskolan i rörelse-tabellen över verksamhetens målsättningar (pdf) eller utanför det?
  • Skulle ni genomföra Högskolan i rörelse-verksamheten till självkostnadspris eller med projektstödet som undervisnings- och kulturministeriet erbjuder?
  • Hur får vi främjandet av Högskolan i rörelse att bli hela högskolegemenskapets gemensamma uppdrag?
  • Hurdant stöd skulle ni behöva för att nå era mål? Vi har berättat om det stöd vi erbjuder här.
  • Meddela OLL:s sakkunniga om att ni vill gå med i Högskolan i rörelse! :)
  • Registrera din högskola till programmet Studier i rörelse här.

Låt oss tala mer om Högskolan i rörelse:

Anni Liina Ikonen, sakkunnig inom högskoleidrott
anniliina.ikonen@oll.fi, +358 44 780 0219

Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott
jussi.ansala@oll.fi, +358 44 780 0214