För alumner

Har du medverkat i Studerandenas Idrottsförbund, vare sig i styrelsen eller som anställd? Delta i alumnverksamheten!

Du kan lätt gå med i e-postlistan eller Facebook-gruppen för OLL-alumner. Vi organiserar också möten för alumner.

  • Kom med i OLL-alumnernas e-postlista genom att fylla Anmäl dig som OLL-alumn-blanketten i slutet av denna sida. Om du redan är med i e-postlistan och vill uppdatera dina kontaktuppgifter, kan du göra ändringarna på samma blankett.

Anmäl dig som OLL-alumn