Frivilliga tilläggsuppgifter

Jag tillåter OLL att förvara de lämnade uppgifterna och att använda dem i kommunikationen som är riktad till alumner. Dataskyddsbeskrivning: https://www.oll.fi/sv/dataskyddsbeskrivning/