Historia

Visste du att vårt förbunds ursprungliga syfte var att ordna akademiska mästerskap för högskolorna i Helsingfors? Förbundets historia sträcker sig ända till 1920-talet. Förbundet grundades av Helsingfors universitets idrottsförening (HYUS), Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Polyteknikernas idrottsförening (PUS), Studentkåren vid Åbo universitet (TYY) samt Studentgymnasterna.

Förbundet grundades 1924 under namnet Finlands Akademiska Idrottsförbund (SAUL).

År 1971 ändrades förbundets namn till Studerandenas Idrottsförbund. I samband med namnbytet började studentkårer och institutens elevkårer gå med i OLL. På 1990-talet förändrades medlemsbasen när institutens elevkårer ersattes av yrkeshögskolornas studerandekårer.

År 2008 gick Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) med i OLL. FSF sa upp sitt medlemskap i OLL 2013, och SAMOK gick ur förbundet 2018. Efter att de riksomfattande paraplyorganisationernas utträde har största delen av studentkårerna och studerandekårerna gått med i OLL igen.

Under 1970-talet utvidgade förbundet sin verksamhet från tävlingsverksamhet till idrottspolitisk påverkan.

Förbundet gav utlåtanden och utarbetade program om bland annat arbetsmotion, trafikpolitik och tävlingsidrott. I slutet av årtiondet började förbundets verksamhet fokusera på ”högskolornas fysiska planering”, d.v.s. campus som främjar fysisk aktivitet. På den vägen är vi fortfarande.

Under 1980-talet koncentrerade sig verksamheten särskilt på att utveckla högskolornas idrottstjänster.

Medlemsorganisationernas verksamhet och att stöda den var också i kärnan av OLL:s arbete.

På 1990-talet hade förbundet en särskilt synlig roll i att utbilda lokala aktörer.

Förbundet ordnade utbildningar till exempel för idrottsansvariga i medlemsorganisationernas ämnesföreningar. Huvudvikten i förbundets verksamhet låg fortfarande på intressebevakningen, men utvecklingen av tjänsterna fick en allt starkare position.

I början av 2000-talet började OLL vid sidan om intressebevakningen också koncentrera sig på forskning och att främja heltäckande fysisk aktivitet.

Som resultat av forskningen och verksamheten utarbetades Rekommendationerna för högskoleidrotten.

En stor förändring i vårt förbunds verksamhet skedde 2015 då ansvaret för studerandeidrotten på elitnivå flyttades från OLL till Finlands olympiska kommitté. Studerandenas FM har ändå bevarats som en del av OLL:s verksamhet ända in på 2020-talet. Förbudets nästan hundraåriga rötter som arrangör av akademiska mästerskapstävlingar är alltså fortfarande väldigt synliga i förbundets vardag.