Din rörlighet är värdefull – Högskoleidrotten i riksdagsvalet 2023

OLL:s riksdagsvalskampanj bär namnet Din rörlighet är värdefull. På denna sida hittar du aktuell information om vår kampanj.

Kampanjens syfte

Även om antalet högskolestuderande som är tillräckligt rörliga för sitt välbefinnande har ökat, får fortfarande över hälften (54 %) av högskolestuderandena för lite motion i vardagen. För att rätta till situationen krävs det konkreta förändringar i högskolemiljön och studieomständigheterna samt ekonomiska incitament för högskolorna att trygga idrottsmöjligheterna.

Med vår kampanj kommer vi att lyfta fram våra mål inför riksdagsvalet i form av ett gemensamt jippo, podcast-avsnitt och ett valpanel. Du kan delta i kampanjen genom att dela på våra inlägg i sociala medier eller till exempel genom att ordna ett idrottsevenemang på din ort! Du är också välkommen att kontakta oss och föreslå ett samarbete. Kampanjens hashtaggar är #dinrörlighetärvärdefull och #högskolanirörelse.

Se vår kampanjvideo på YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn och Twitter!

En lista på idrottspositiva kandidater i din valkrets hittas på Olympiska komitténs webbsida!

Din rörlighet är värdefull-bloggserie

I vår bloggserie berättar vi om bakgrunderna till våra mål inför riksdagsvalet. Bloggserien har fyra delar.

Del 1: Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

Del 2: Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande

Del 3: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

Del 4: Motion ska bli en naturlig del av studievardagen

OLL:s och Olympiska Kommitténs valpanel den 13 mars

I samarbete med den Olympiska kommittén anordnade vi en riksdagsvalpanel måndagen den 13 mars kl. 14.00-15.30 på Olympiastadion. Paneldiskussionen fokuserade på frågor kring högskoleidrott och studerandeidrott.

Kandidaterna i panelen

Henrika Backlund (SFP, Nyland)
Konstantin Kouzmitchev (Samlingspartiet, Helsingfors)
Karoliina Kähönen (Rörelse Nu, Birkaland)
Ajak Majok (Vänsterförbundet, Helsingfors)
Jorma Piisinen (Sannfinländarna, Nyland)
Markku Rantahalvari (Socialdemokraterna, Helsingfors)
Niklas Räsänen (Kristdemokraterna, Nyland)
Otto Suhonen (Centern, Nyland)

Inspelningen av panelen finns på OLL:s YouTube-kanal. Videon har behändiga tidsstämplar så att du hittar rakt till just den frågan som intresserar dig. Paneldiskussionen är på finska.

OLL:s podcast Opiskelijaliike i Din rörlighet är värdefull-kampanjen

Under vår kampanj kommer vår Opiskelijaliike-podcast att få en serie på tre avsnitt där vi diskuterar våra valteman! I serien intervjuar vi riksdagsledamöter och riksdagsvalkandidater för de invalda partierna i riksdagen. I intervjuerna diskuterar vi bl.a. finansieringen av högskoleidrott och investeringarna i högskolestuderandenas hälsa. Frågorna utgår från våra valmål.

I det första avsnittet av valserien får vi höra vad Marko Asell (SDP), Kike Elomaa (Sannf) och Sari Multala (Saml) tycker om högskoleidrottens läge. Hur skulle de främja högskolestuderandenas möjligheter till fysisk aktivitet och idrott?

I det andra avsnittet av Opiskelijaliike-poddens valserie berättar Timo Furuholm (VF), Shawn Huff (Gröna) och Hanna Kosonen (C) om hur man lättare kan göra rörelse till en del av vardagen och hur man kunde satsa på högskolestuderandenas välmående.

Till poddens valseriens sista avsnitt intervjuade vi Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP), Sari Essayah (KD) och Karoliina Kähönen (Rör.). Hurdana åtgärder anser de att man kunde satsa på för att förhindra försämring av välbefinnandet, med tanke på att undvika en kris inom social- och hälsovården?

Podcasten finns även på SoundCloud och Spotify!

Podcasten är på finska.

Insändare

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta och OLL
Kun opiskelijat eivät enää jaksa: Hamkilaisten liikunnan yhdenvertaisuutta on parannettava ja opiskelijaliikuntaa edistettävä kampuksilla | Hämeen Sanomat 26.3.2023

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta och OLL
Yhdenvertaisuutta opiskelijaliikuntaan | Keskisuomalainen 28.3.2023 (endast för prenumeranter)

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ja OLL
Korkeakouluopiskelijoiden liikkuminen on yhtä tärkeää kuin muiden kaupunkilaisten | Ilkka-Pohjalainen 30.3.2023

Studerandenas Idrottsförbund
Kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan yh­den­ver­tai­suut­ta pa­ran­net­ta­va | Kaleva 30.3.2023 (endast för prenumeranter)

Tulevan hallituksen on parannettava korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuutta | Kainuun Sanomat 31.3.2023

Tulevan hallituksen on parannettava korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuutta | Keskipohjanmaa 1.4.2023

Tulevan hallituksen on parannettava korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuutta | Turun Sanomat 2.4.2023

Kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan yh­den­ver­tai­suut­ta pa­ran­net­ta­va | Lapin Kansa 4.4.2023 (endast för prenumeranter)

Hallituksen on parannettava korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuutta | Satakunnan kansa 14.4.2023

Gemensamt Din rörlighet är värdefull-jippo den 22 februari

UniSports ledare höll ett gemensamt gymnastikpass på Medborgartorget i Helsingfors.
Bild: Tyshawn Hall-Johnson/FilmWalk

För att påminna beslutsfattarna om den ovannämnda procentantalet, avbröt vi onsdagen den 22 februari studie- och arbetsdagen i 54 minuter för att röra på oss.

Till vår glädje var det många som deltog i det gemensamma jippot – både individer och studentkårer samt högskolornas idrottsväsen ordnade eget pausmotion runt i hela Finland. Tack till alla deltagare!

Många delade med sig sitt deltagande i jippot också på some genom att använda hashtagen #liikuttavanarvokas #eduskuntavaalit2023 #riksdagsvalet2023 #parliamentary-elections2023.

Din rörlighet är värdefull-kampanjen på Medborgartorget den 22 februari

Atte Harjanne, Mikko Ollikainen, Markku Rantahalvari, Sari Essayah, Mai Kivelä, Petri Keskitalo, Pasi Kivisaari, Ville Valkonen, Iina Ilmarinen, Tommi Yläkangas, Emilia Junnila, Lotta Leinonen, Miisa Tervala och Joonas Soukkio deltog i tavlingen. Kuva: Tyshawn Hall-Johnson/FilmWalk

Som en del av det gemensamma jippot arrangerade vi tillsammans med UniSport ett evenemang på Medborgartorget i Helsingfors 22.2 kl. 14.

Evenemanget inleddes med ett gemensamt gymnastikpass. Efter gympan fick vi följa med en tävling mellan ett lag som representerade högskolestuderande och ett lag som representerar beslutsfattare.

Kontaktperson

Kristiina Teppo
Sakkunnig inom kommunikation
kristiina.teppo@oll.fi / +358 46 921 1215

Sidans herobild: Tyshawn Hall-Johnson/FilmWalk