Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

Högskolestuderandenas välbefinnande har varit i kris de senaste åren, och därför måste det satsas mer på finansieringen av högskoleidrotten, skriver Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund. För att förhindra större kriser och kostnader för orörlighet måste investeringar göras nu.

Det har pratats mycket om högskolestuderandenas välbefinnande under de senaste åren. Vi står inför en kris beträffande psykisk hälsa, och det finns ett akut behov av lösningar som ser till att de som behöver vård får den hjälp de behöver, och att förebyggandet placeras på den piedestal det förtjänar.

Med hjälp av motion kan man kombinera fysiskt och psykiskt välbefinnande, och det kan göras till en social aktivitet som främjar social gemenskap.

Motion är ett utmärkt förebyggande redskap som upprätthåller och utvecklar människans heltäckande välbefinnande. Med hjälp av motion kan man kombinera fysiskt och psykiskt välbefinnande, och det kan göras till en social aktivitet som främjar social gemenskap.

Högskoleidrotten får högskolestuderande att röra på sig, och det måste man satsa på nu. Fysisk aktivitet främjar lärandet och orken i vardagen, och därför stöder den en god studieförmåga. Och som vi vet skapar en god studieförmåga en grund för en god arbetsförmåga.

För tillfället är högskolorna skyldiga att ordna idrottstjänster, men tjänsternas kvalitet och mängd varierar från ort till ort och högskola till högskola. Det måste bli ändring på detta.

Sporrar skulle göra idrottstjänsterna mer jämlika sinsemellan.

Studerandenas Idrottsförbund har som mål att åstadkomma en ekonomisk sporre som skulle göra det förmånligt för högskolorna att ordna idrottstjänster. Dessa sporrar skulle göra tjänsterna mer jämlika sinsemellan, och studerandena kunde utnyttja högskoleidrottens tjänster på olika orter på ett flexiblare sätt. Det är viktigt att uppmuntra studerandena att röra på sig både på den egna studieorten och på andra högskoleorter till exempel i samband med resor.

Enligt de riksomfattande rekommendationerna för högskoleidrotten ska högskolan investera minst 30 euro per studerande i idrottstjänsterna varje år. I Finland finns det nästan 300 000 högskolestuderande, så denna summa skulle bli cirka 9 miljoner euro per år. Tänkt i pengar kostar bristen på motion flera miljarder; UKK-institutet uppskattar att det är fråga om cirka 3 miljarder euro per år.

Kanske det äntligen är dags att satsa på förebyggande åtgärder och investera i högskolestuderandenas välbefinnande genom att lägga pengar på högskoleidrottens finansiering? Det om något vore en hållbar investering vars effekter skulle sträcka sig långt in i framtiden.

Texten ingår i bloggserien Din rörlighet är värdefull där vi förklarar bakgrunden till Studerandenas Idrottsförbunds mål inför riksdagsvalet.

Del 1: Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

Del 2: Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande

Del 3: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

Del 4: Motion ska bli en naturlig del av studievardagen

Du kanske också är intresserad av