Nu är det dags att föra diskussion om motion – Studerandenas idrottsförbund kräver i sina valmål konkreta åtgärder för att främja motion

Vilken bransch är 1) värd miljarder, 2) populär bland alla politiker och 3) så gott som osynlig i valdebatten? Det handlar om att främja idrott och motion. Det ambitiösa målet för Studerandenas idrottsförbund (OLL) är att föra högskoleidrotten till vårens riksdagsvalsdebatter.

"Beslutsfattarna är rörande eniga om betydelsen av motion som en del av ett övergripande välbefinnande, men att öka budgeten för idrott verkar däremot omöjligt. Vi vill att de blivande riksdagsledamöterna engagerar sig i konkreta åtgärder för att främja motion både inom högskolor och i hela samhället", säger föreningens ordförande Essi Lumme.

OLL arbetar för en jämlik högskoleidrott och mer rörliga studier i nästa regeringsprogram. Yrkeshögskolor och universitet måste erbjuda idrottstjänster till studeranden, men nivån på tjänsterna varierar och studerandena har således inte en jämställd ställning i jämförelse med varandra.

”Det är viktigt att högskolorna även i fortsättningen har förutsättningar att arbeta fram idrottstjänster som passar studerande i högskolorna och dess regionala omgivning samt att högskolorna kan dra nytta av till exempel regionalt samarbete. Om idrottstjänsterna beaktades i finansieringen av högskolorna skulle det skapa en grundläggande nivå för tjänsterna, vilket skulle förbättra de studerandes jämlikhet", säger Lumme.

Kostnaderna för brist på rörlighet har uppskattats på samhällsnivå till 3,5–7 miljarder euro per år (UKK-institutet 2018). Det går årligen åt drygt en miljard till idrott, varav statens andel endast utgör 150 miljoner. Enligt de nationella rekommendationerna för högskoleidrott borde högskolorna satsa minst 30 euro per studerande på motion, det vill säga sammanlagt cirka 9,2 miljoner euro. Före pandemin implementerades rekommendationen inom mindre än en fjärdedel av högskolorna.

Dock enligt de allmänna hälsorekommendationerna gällande motion ökar antalet studeranden som motionerar och enligt den senaste studien uppfyller hela 44 procent av högskolestuderandena dessa rekommendationer (THL 2021). OLL tror att den positiva utvecklingen även påverkats av högskolornas insatser i utvecklingen av idrottstjänster och studiemiljöer som möjliggör motion för studeranden.

"Mitt i krissituationer lönar det sig att göda en god utveckling, och förhindra att klyftan ökar mellan studeranden som rör på sig tillräckligt och dem som rör sig för lite. I det kommande regeringsprogrammet bör högskoleidrottens verksamhetsmöjligheter stärkas och programmet Högskolan i rörelse ska få fortsätta då programmet skapar fysisk aktivitet både i studievardagen på campus och under föreläsningar", sammanfattar ordförande Lumme.

Tilläggsinformation:


Essi Lumme, ordförande
+358 44 780 0211, essi.lumme@oll.fi


Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott
+358 44 780 0214, jussi.ansala@oll.fi

Läs mera om Studerandenas idrottsförbunds mål inför riksdagsvalet här.

Våra valmål i korthet:

 1. Ett incitament inkluderas i högskolornas finansieringsmodeller som styr till verkställandet av rekommendationerna för högskoleidrotten.
 2. Finansieringen för Rörelse-programmen fortsätter och de utvecklas på basis av en effektivitetsbedömning. Högskolan i rörelse-verksamheten utvidgas till alla högskolor.
 3. Studerandena beaktas som sin egen grupp i lagstiftningen beträffande motionsfrämjande. Högskoleidrottens jämlikhet med andra tjänsteproducenter inom idrotten säkerställs.
 4. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till studerande på andra stadiet och på högskolenivå.

Du kanske också är intresserad av

 • OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

  Publicerat:

  Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), ser möjligheter att öka studerandenas rörelse inom programmet Suomi liikkeelle som ingår i regeringsprogrammet. Samtidigt är hon orolig för de nedskärningar som riktar sig till de studerande, vilka skulle kunna urvattna även goda skrivningar om motion.

  Läs mer om artikeln: OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

 • Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

  Publicerat:

  Studerandenas problem döljs bakom narrativet om att klara sig, och det beror på att de är unga, skriver OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas. I riksdagsvalet för förbundet en kampanj för att studerandena ska identifieras som sin egen grupp i lagstiftningen om motionsfrämjande.

  Läs mer om artikeln: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

 • Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

  Publicerat:

  Högskolestuderandenas välbefinnande har varit i kris de senaste åren, och därför måste det satsas mer på finansieringen av högskoleidrotten, skriver Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund. För att förhindra större kriser och kostnader för orörlighet måste investeringar göras nu.

  Läs mer om artikeln: Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering