Nu är det dags att föra diskussion om motion – Studerandenas idrottsförbund kräver i sina valmål konkreta åtgärder för att främja motion

Vilken bransch är 1) värd miljarder, 2) populär bland alla politiker och 3) så gott som osynlig i valdebatten? Det handlar om att främja idrott och motion. Det ambitiösa målet för Studerandenas idrottsförbund (OLL) är att föra högskoleidrotten till vårens riksdagsvalsdebatter.

"Beslutsfattarna är rörande eniga om betydelsen av motion som en del av ett övergripande välbefinnande, men att öka budgeten för idrott verkar däremot omöjligt. Vi vill att de blivande riksdagsledamöterna engagerar sig i konkreta åtgärder för att främja motion både inom högskolor och i hela samhället", säger föreningens ordförande Essi Lumme.

OLL arbetar för en jämlik högskoleidrott och mer rörliga studier i nästa regeringsprogram. Yrkeshögskolor och universitet måste erbjuda idrottstjänster till studeranden, men nivån på tjänsterna varierar och studerandena har således inte en jämställd ställning i jämförelse med varandra.

”Det är viktigt att högskolorna även i fortsättningen har förutsättningar att arbeta fram idrottstjänster som passar studerande i högskolorna och dess regionala omgivning samt att högskolorna kan dra nytta av till exempel regionalt samarbete. Om idrottstjänsterna beaktades i finansieringen av högskolorna skulle det skapa en grundläggande nivå för tjänsterna, vilket skulle förbättra de studerandes jämlikhet", säger Lumme.

Kostnaderna för brist på rörlighet har uppskattats på samhällsnivå till 3,5–7 miljarder euro per år (UKK-institutet 2018). Det går årligen åt drygt en miljard till idrott, varav statens andel endast utgör 150 miljoner. Enligt de nationella rekommendationerna för högskoleidrott borde högskolorna satsa minst 30 euro per studerande på motion, det vill säga sammanlagt cirka 9,2 miljoner euro. Före pandemin implementerades rekommendationen inom mindre än en fjärdedel av högskolorna.

Dock enligt de allmänna hälsorekommendationerna gällande motion ökar antalet studeranden som motionerar och enligt den senaste studien uppfyller hela 44 procent av högskolestuderandena dessa rekommendationer (THL 2021). OLL tror att den positiva utvecklingen även påverkats av högskolornas insatser i utvecklingen av idrottstjänster och studiemiljöer som möjliggör motion för studeranden.

"Mitt i krissituationer lönar det sig att göda en god utveckling, och förhindra att klyftan ökar mellan studeranden som rör på sig tillräckligt och dem som rör sig för lite. I det kommande regeringsprogrammet bör högskoleidrottens verksamhetsmöjligheter stärkas och programmet Högskolan i rörelse ska få fortsätta då programmet skapar fysisk aktivitet både i studievardagen på campus och under föreläsningar", sammanfattar ordförande Lumme.

Tilläggsinformation:


Essi Lumme, ordförande
+358 44 780 0211, essi.lumme@oll.fi


Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott
+358 44 780 0214, jussi.ansala@oll.fi

Läs mera om Studerandenas idrottsförbunds mål inför riksdagsvalet här.

Våra valmål i korthet:

 1. Ett incitament inkluderas i högskolornas finansieringsmodeller som styr till verkställandet av rekommendationerna för högskoleidrotten.
 2. Finansieringen för Rörelse-programmen fortsätter och de utvecklas på basis av en effektivitetsbedömning. Högskolan i rörelse-verksamheten utvidgas till alla högskolor.
 3. Studerandena beaktas som sin egen grupp i lagstiftningen beträffande motionsfrämjande. Högskoleidrottens jämlikhet med andra tjänsteproducenter inom idrotten säkerställs.
 4. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till studerande på andra stadiet och på högskolenivå.

Du kanske också är intresserad av

 • Dags att sätta punkt för problemen i studerandenas välbefinnande - Studerandenas Idrottsförbund kräver åtgärder för högskoleidrotten

  Publicerat:

  Den ökade psykiska ohälsan bland högskolestuderanden är ett känt faktum, men gärningar för att åtgärda problemen har förblivit svaga. I nästa riksdagsval är det hög tid att fokusera på högskolestuderandenas välbefinnande och fysiska aktivitet, kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte som hölls i Vuokatti den 2–3 november.

  Läs mer om artikeln: Dags att sätta punkt för problemen i studerandenas välbefinnande - Studerandenas Idrottsförbund kräver åtgärder för högskoleidrotten

 • OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund OLL:s kampanj Liikuttavan arvokas lyfter fram högskoleidrottens betydelse i riksdagsvalet. Kampanjen öppnas med ett gemensamt riksomfattande jippo den 22 februari 2023, då OLL också ordnar ett evenemang som är öppet för alla på Medborgartorget i samarbete med UniSport.

  Läs mer om artikeln: OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp