Joko puhutaan liikkumisesta? Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii vaalitavoitteissaan konkreettisia toimia liikunnan edistämiseksi

Mikä toimiala on 1) miljardien arvoinen, 2) kaikkien poliitikkojen suosiossa ja 3) lähes näkymätön vaalikeskusteluissa? Kyse on liikkumisen ja liikunnan edistämisestä. Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) kunnianhimoisena tavoitteena onkin tuoda korkeakoululiikunta kevään eduskuntavaalikeskusteluihin.

”Päättäjät ovat liikuttavan yksimielisiä liikkumisen tärkeydestä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta liikuntabudjettien nostaminen tuntuu mahdottomalta. Haluamme, että tulevat kansanedustajat sitoutuvat konkreettisiin toimiin liikkumisen edistämiseksi niin korkeakouluissa kuin koko yhteiskunnassa”, sanoo liiton puheenjohtaja Essi Lumme.

OLL ajaa seuraavan hallituksen ohjelmaan yhdenvertaista korkeakoululiikuntaa ja liikkuvampaa opiskelua. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee tarjota liikuntapalveluja opiskelijoille, mutta niiden taso vaihtelee eivätkä opiskelijat ole yhdenvertaisessa asemassa.

”On tärkeää, että korkeakoulut voivat jatkossakin rakentaa opiskelijoilleen ja alueelleen sopivia liikuntapalveluja ja ottaa hyödyt irti esimerkiksi alueellisesta yhteistyöstä. Liikuntapalveluiden huomioiminen korkeakoulujen rahoituksessa loisi palveluille kuitenkin perustason, mikä parantaisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta”, Lumme toteaa.

Liikkumattomuuden kustannuksiksi on arvioitu koko yhteiskunnan tasolla 3,5–7 miljardia euroa vuodessa (UKK-instituutti 2018). Liikuntaan käytetään vuosittain reilu miljardi, josta valtion osuus on vain 150 miljoonaa. Korkeakoululiikunnan valtakunnallisten suositusten mukaan liikuntaan pitäisi korkeakouluissa käyttää vähintään 30 euroa opiskelijaa kohden eli yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa. Suositus toteutui ennen pandemiaa alle neljäsosassa korkeakouluista.

Yleisten terveysliikuntasuositusten mukaan liikkuvien opiskelijoiden määrä on kuitenkin kasvusuuntainen ja uusimmassa tutkimuksessa 44 prosenttia korkeakouluopiskelijoista täyttää suositukset (THL 2021). OLL uskoo, että myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut myös korkeakoulujen panostus liikuntapalveluihin ja liikkumisen mahdollistaviin opiskeluympäristöihin.

”Hyvää kehitystä kannattaa kriisien keskellä ruokkia, ja estää kuilun levenemistä riittävästi ja liian vähän liikkuvien opiskelijoiden välillä. Tulevassa hallitusohjelmassa tulee vahvistaa korkeakoululiikunnan toimintamahdollisuuksia ja jatkaa liikkuva korkeakoulu -toimintaa, joka luo fyysistä aktiivisuutta myös opiskeluarjessa kampuksilla ja luennoilla”, puheenjohtaja Lumme tiivistää.

Lisätietoja:

Essi Lumme, puheenjohtaja
+358 44 780 0211, essi.lumme@oll.fi

Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija
+358 44 780 0214, jussi.ansala@oll.fi

Lue lisää eduskuntavaalitavoitteistamme täällä.

Vaalitavoitteemme tiivistetysti:

  1. Korkeakoulujen rahoitusmalleihin sisällytetään kannustin, joka ohjaa korkeakoululiikunnan suositusten toteuttamiseen.
  2. Liikkuvat-ohjelmien rahoitusta jatketaan ja niitä kehitetään vaikuttavuusarvioinnin perusteella. Liikkuva korkeakoulu -toiminta laajennetaan kaikkiin korkeakouluihin.
  3. Opiskelijat huomioidaan liikunnan edistämisen lainsäädännössä omana ryhmänään. Korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuus muiden liikuntapalvelujen tuottajien kanssa varmistetaan.
  4. Harrastamisen Suomen malli laajennetaan toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin.

You may also be interested in