Fysisk aktivitet och förebyggande hälsoarbete ska bli kommunernas strategiska prioriteringar

Kommunalvalet är viktigt för idrottssektorn. Kommunal finansiering styr starkt tillhandahållandet och tillgängligheten av sporttjänster, och särskilt medlemmar i idrottsbeslutande organ spelar en viktig roll. Kommuninvånarna blir äldre och människornas arbetsförmåga försvagas, nu är det viktigt att fokusera på arbetsförmågas upprätthållande och förebyggande aktiviteter. Motion är lösningen, och just dessa saker bestäms av kommunerna!

Att organisera motion är kommunernas ansvar: § 5 i idrottslagen

Att skapa allmänna villkor för motion på lokal nivå är kommunernas ansvar. Kommunen måste skapa motionsförutsättningar för kommuninvånarna:

  1. genom att organisera motionstjänster och motion som främjar hälsa och välbefinnande med hänsyn till olika målgrupper;
  2. genom att stöda samhällsaktiviteter, inklusive föreningsaktiviteter, samt
  3. genom att bygga och underhålla idrottsanläggningar.

Av finansieringen för idrott täcker statsandelar och -bidrag cirka 3,3 % och verksamhetens vinster (hyror och kundavgifter) cirka 20,7 %, och de återstående cirka 75 % är andra inkomster (främst skatteintäkter). Den genomsnittliga kostnaden var 109 € / invånare 2018. Dessa procent inkluderar inte investeringar i byggandet av idrottsanläggningar ( Kommunförbundet, 2020 ).

En rikstäckande bedömning av kommunernas regionala resurshantering för idrottstjänster är tillgänglig från Regionförvaltningsverkets Patio-tjänst.

Kommunalvalet och kommunalt inflytande har behandlats i OLL: s webinar. Temat för SAMOK:s webinar är att ställa upp för kandidatur och påverka FSF:s ombud. Länkarna för SAMOK s och FSF: s webinar kan fås av OLL:s specialist för Högskoleidrott Jussi Ansala.

Viktiga valdatum:

  • inlämnande av kandidatansökningar: 4.5.2021
  • bekräftelse på nominering (kandidatnummer): 14.5.2021
  • förhandsröstningen i hemlandet: 26.5.–8.6.2021, utomlands: 2.–5.6.2021
  • valdag: 13.6.2021
  • bekräftelse av resultat: 16.6.2021
  • fullmäktige inleder sitt arbete den 1.9.2021