Vad är Högskolan i rörelse?

Programmet Skolan i rörelse kommer nu att utvidgas på allvar också till högskolorna! Studerandenas Idrottsförbund (OLL) har i början av 2020 inlett en treårig Högskolan i rörelse-verksamhet och vi sammankallar högskolegemenskaper att delta i att utveckla, pröva på och etablera tillsammans nya lösningar för att göra vardagen mer aktiv.

Högskolan i rörelse 2020–2022

Motion främjar välbefinnande och bättre inlärningskvalitet

Skolan i rörelse-programhelheten har framgångsrikt svept över de lägre utbildningsstadierna. Hela skolgemenskapens tillvägagångssätt och fysiska miljö har förändrats så att både intensiv träning och lågtröskel vardagsmotion är enklare.

Det är viktigt att öka vardagsaktiviteten, eftersom inte ens hård träning på fritiden kompenserar för de dagliga timmarna av stillasittande.

Högskolestuderande sitter i genomsnitt över 10 timmar om dagen. Långvarigt sittande och stillastående orsakar inte endast muskelspänning i kroppen, utan tröttar också ut hjärnan. Motion och idrott under studierna förbättrar bland annat koncentrationen och minnet, vilket avspeglas i bättre inlärningsresultat!

OLL vill nu även få högskolorna ordentligt i rörelse! Vår uppgift är att hjälpa hela högskolegemenskapen att öka rörelse i sin verksamhet.

Få hela högskolegemenskapen att främja vardagsaktiviteten


Nästan varje högskola har redan sina egna idrottstjänster. Vid sidan av att utveckla idrottstjänsterna behöver hela högskolegemenskapet vidta åtgärder: lärare, fastighetspersonal, rektorer och studerande för att bara nämna några grupper. När högskolegemenskapen beaktar fysisk aktivitet på ett omfattande sätt i sin verksamhet, främjar gemenskapen när den är som bäst alla sina medlemmars:

  • välbefinnande
  • samhörighet
  • studie- och arbetsförmåga

Vad allt kan en högskola i rörelse vara?

Helheten som planerats för den riksomfattande Högskolan i rörelse-verksamheten visas i den här Högskolan i rörelse-verksamhetstabellen över målen (länken öppnar en pdf-fil). Tabellen över målen är på finska.

Tabellens innehåll baserar sig på de riksomfattande Rekommendationerna för högskoleidrott, som uppdaterades i 2018. Rekommendationerna ger gemensamma riktlinjer för att organisera bra och funktionell högskoleidrott i Finland.

Du kan bekanta dig närmare med Rekommendationerna för högskoleidrott på sidan Rekommendationerna för högskoleidrott.

Vilka slags önskningar har ni om att främja en rörlig livsstil i er högskola?

Mål och åtgärder uppstår naturligtvis även utanför tabellen. Om ni har sådana nya idéer, hör vi gärna om dem och kompletterar tabellen enligt era idéer.

Ta en närmare titt på Högskolan i rörelse aktiviteter i sidofältet!