Vad är Högskolan i rörelse?

Programmet Skolan i rörelse kommer nu att utvidgas på allvar också till högskolorna! Studerandenas Idrottsförbund (OLL) har i början av 2020 inlett en treårig Högskolan i rörelse-verksamhet och vi sammankallar högskolegemenskaper att delta i att utveckla, pröva på och etablera tillsammans nya lösningar för att göra vardagen mer aktiv.

Rörelse jagar bort Smärte. Klicka och titta på videon!

Gå med i Högskolan i rörelse e-postlista med denna länken!

Högskolan i rörelse 2020–2022

Motion främjar välbefinnande och bättre inlärningskvalitet

Skolan i rörelse-programhelheten har framgångsrikt svept över de lägre utbildningsstadierna. Hela skolgemenskapens tillvägagångssätt och fysiska miljö har förändrats så att både intensiv träning och lågtröskel vardagsmotion är enklare.

Det är viktigt att öka vardagsaktiviteten, eftersom inte ens hård träning på fritiden kompenserar för de dagliga timmarna av stillasittande.

Högskolestuderande sitter i genomsnitt över 10 timmar om dagen. Långvarigt sittande och stillastående orsakar inte endast muskelspänning i kroppen, utan tröttar också ut hjärnan. Motion och idrott under studierna förbättrar bland annat koncentrationen och minnet, vilket avspeglas i bättre inlärningsresultat!

OLL vill nu även få högskolorna ordentligt i rörelse! Vår uppgift är att hjälpa hela högskolegemenskapen att öka rörelse i sin verksamhet.

Få hela högskolegemenskapen att främja vardagsaktiviteten


Nästan varje högskola har redan sina egna idrottstjänster. Vid sidan av att utveckla idrottstjänsterna behöver hela högskolegemenskapet vidta åtgärder: lärare, fastighetspersonal, rektorer och studerande för att bara nämna några grupper. När högskolegemenskapen beaktar fysisk aktivitet på ett omfattande sätt i sin verksamhet, främjar gemenskapen när den är som bäst alla sina medlemmars:

 • välbefinnande
 • samhörighet
 • studie- och arbetsförmåga

Vad allt kan en högskola i rörelse vara?

Fysisk miljö

 • Det finns höj- och sänkbara skrivbord, aktiverande stolar eller aktiverande klistermärken på golvet i undervisningslokaler och allmänna lokaler.
 • Studerande har tillgång till redskap och lokaler för pausgymnastik under studiedagar.
 • Studerande har fri tillgång till högskolans idrottslokaler under studiedagar.
 • Studerande har möjlighet att duscha i högskolans lokaler under studiedagar.
 • Det finns tillräckligt många säkra cykelställ vid högskolan.
 • I campusmiljön finns ett utomhusgym, friluftsleder eller andra aktiverande element.

Undervisning och studier

 • Stillasittandet bryts med rörelsepauser och statiska arbetsställningar varieras i undervisningen.
 • I undervisningen används metoder som ökar den fysiska aktiviteten hos studerande och minskar stillasittandet.
 • Teknik används för att få in mer fysisk aktivitet i undervisningen.
 • Det är möjligt att bryta stillasittandet med rörelsepauser i den webbaserade undervisningen.
 • Studie- och arbetsergonomin har inkluderats i undervisningen och studierna.
 • Pausgymnastik erbjuds för att ta pauser under studiedagar.

Kultur i högskolegemenskapen

 • Högskolans ledning har förbundit sig till att främja vardagsmotion genom att rikta resurser och stöd till verksamheten.
 • Undervisningspersonalen och den övriga personalen får stöd för sin egen fysiska aktivitet (t.ex. idrottstjänster).
 • Idrottstjänsterna presenteras för nya studerande.
 • Studentorganisationerna ordnar motionsverksamhet.
 • Studerande erbjuder kamratstöd och uppmuntrar till motion (t.ex. tutorer för välbefinnande och motionstutorer).
 • Fysisk aktivitet används för att främja gruppsammanhållning och samhörighet bland studerande.
 • Högskolorna ordnar motionsevenemang och motionsjippon.
 • Vardagsmotion främjas i samarbete med kommunen, regionala idrottsorganisationer och företag.

Helheten som planerats för den riksomfattande Högskolan i rörelse-verksamheten visas i den här Högskolan i rörelse-verksamhetstabellen över målen (länken öppnar en pdf-fil). Tabellen över målen är på finska.

Tabellens innehåll baserar sig på de riksomfattande Rekommendationerna för högskoleidrott, som uppdaterades i 2018. Rekommendationerna ger gemensamma riktlinjer för att organisera bra och funktionell högskoleidrott i Finland.

Du kan bekanta dig närmare med Rekommendationerna för högskoleidrott på sidan Rekommendationerna för högskoleidrott.

Vilka slags önskningar har ni om att främja en rörlig livsstil i er högskola?

Mål och åtgärder uppstår naturligtvis även utanför tabellen. Om ni har sådana nya idéer, hör vi gärna om dem och kompletterar tabellen enligt era idéer.

Ta en närmare titt på Högskolan i rörelse aktiviteter i sidofältet!