Nätverket för högskolornas idrottsväsen

Redan i årtionden har Studerandenas Idrottsförbund (OLL) gjort framgångsrikt samarbete med organisatörer av högskolornas idrottstjänster. En central samarbetsform är nätverket för idrottsväsen. Er högskola är väl redan med i nätverkets verksamhet?

Gymnastik på Saimaa Stadium under nätverksträffen i Mikkeli på våren 2019. Bilden visar anställda i högskolornas idrottsväsen från överallt i Finland samt Anni Liina Ikonen, Studerandenas Idrottsförbunds sakkunnig inom högskoleidrott, och Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott.

Nätverket för högskolornas idrottsväsen

Nätverket för högskolornas idrottsväsen är en fri gemenskap av sakkunniga inom högskoleidrott. Vi svarar för koordineringen av verksamheten. Nätverkets medlemmar består av de som vid yrkeshögskolorna och universiteten ansvarar för motionstjänster, till exempel chefer, planerare och sekreterare inom motion och idrott.

Nätverkets mål är att stöda medlemmarna i deras arbete och att öka dialogen mellan nätverkets medlemmar. Det gemensamma målet är att utveckla möjligheterna för studerande och personalen att bedriva idrott i det finländska högskolegemenskapet.

Nätverket erbjuder sina medlemmar:

  • kontakt med kolleger i ett riksomfattande nätverk
  • möjlighet till utbyte av god praxis
  • nätverkande och utbildningar

Nätverksträffar

Deltagarna poserar under Santasport-skylten efter en vinterutfärd med fatbikes. Bilden är tagen vid huvuddörren till Lapplands idrottsinstitut Santasport under nätverksträffen på hösten 2019.

Hörnstenen för nätverket för idrottsväsen är nätverksträffarna som organiseras två gånger om året. Nätverksträffarna organiseras årligen i maj och november på olika orter i samarbete med en lokal högskola.

Träffarna pågår under två dagar och låter alltid deltagarna lära känna kolleger från runt om i Finland, ha diskussioner om aktuella frågor, ta del i workshoppar och föreläsningar, för att inte tala om gemensamma idrottsstunder och kvällsprogram. Nätverksträffarna samlar 30‒40 deltagare.

I samband med träffen i november håller vi nätverkets årsmöte. Syftet med årsmötet är att få en omfattande samling av nätverksmedlemmars åsikter och önskemål för den framtida verksamheten. Vi fattar beslut om till exempel nästa årets mötesplatser, teman och delatagaravgifter.

Nätverkets årsmöte utser också medlemmarna till utskottet för högskolornas idrottsväsen. Läs mera om utskottet här.

Läs om tidigare nätverksträffar på finska i nätverksträffarnas arkiv.

Nätverket på distans

Vid sidan av fysiska nätverksträffar utbyter vi tankar, erfarenheter och tips även genom praktiska digitala förbindelser!

  • Gå med i Teams-kanalen i nätverket för sportaktiviteter för att chatta med kollegor vid en låg tröskel. Gå med i kanalen genom att meddela oss via e-post (oll@oll.fi) vilken e-postadress du vill använda för att komma med i Teams-gruppen. E-postadressen bör vara under Microsoft. Du kommer att få en anslutningslänk som ett returmail.
  • Databanken för Högskolan i rörelse erbjuder nyttig information och beprövat god praxis för alla finländska högskolor. För tillfället är materialet i databanken i regel på finska.
  • En annan plattform för att dela information och ha diskussioner om aktuella ärenden är Facebookgruppen för Högskolornas idrottsväsen. Bli medlem här medan du är loggad in på Facebook (länken tar dig från OLL:s webbplats till Facebook).
  • Högskolornas idrottsväsen har även en e-postlista där vi utbyter information om aktuella frågor kring högskoleidrott samt om nätverksträffar. Om du vill vara med på listan, vänligen kontakta våra sakkunniga inom högskoleidrotten. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

Samarbetsmedlemskap

Högskolornas idrottsväsen kan ansöka om att bli Studerandenas Idrottsförbund samarbetsmedlem! Läs mer om samarbetsmedlemskap på sidan Högskolornas idrottsväsen.