Högskolornas idrottsväsen

Högskolornas idrottsväsen kan bli medlemmar i Studerandenas Idrottsförbund (OLL) genom samarbetsmedlemskap. Samarbetsmedlemskapet är en effektiv metod för högskolornas idrottsväsen att utveckla den finländska högskoleidrotten med oss. Är ert idrottsväsen redan OLL:s samarbetsmedlem?

Bilden visar en grupp anställda i högskolornas idrottsväsen från runt om i Finland samt Studerandenas Idrottsförbunds Anni Liina Ikonen (sakkunnig inom högskoleidrott), Jussi Ansala (specialsakkunnig inom högskoleidrott) och Tiina Anttonen och Harri Nurmi (vice ordföranden för 2019). Bilden är tagen under nätverksträffen i 2019 på Mikkeli campus, Sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK.

Samarbetsmedlemskapet möjliggör nätverket

Idén med samarbetsmedlemskapet är att samla ihop gemensamma insatser för utvecklingen av finsk högskoleidrott. Studerandenas Idrottsförbund svarar för den riksomfattande koordineringen av högskoleidrottens utvecklingsarbete.

Samarbetsmedlemskapet möjliggör den mångsidiga verksamheten av nätverket för högskolornas idrottsväsen. Nätverket erbjuder sina medlemmar en möjlighet för dialog mellan idrottsväsen, utbyte av god praxis, nätverkande och utbildning. Samarbetsmedlemskapet är då en viktig stöd för nätverket för idrottsväsen!

Nätverket för idrottsväsenden erbjuder sina medlemmar:

  • kontakt med kolleger i ett riksomfattande nätverk
  • möjlighet till utbyte av god praxis
  • nätverkande och utbildning.

Allt detta garanterar vi genom att organisera nätverksträffar två gånger om året, nätverkets gemensamma Facebookgrupp (länken leder till Facebooksidan) och den elektroniska databanken för Högskolan i rörelse, där vi samlar in användbar information för att utveckla högskoleidrotten. Databankens innehåll finns för närvarande i huvudsak på finska.

Läs mer om nätverkets verksamhet och nätverksträffar på sidan Nätverket för högskolornas idrottsväsen.

Samarbetsmedlemskapet erbjuder er följande fördelar och förmåner:

  • En (1) röst i Studerandenas Idrottsförbunds årliga förbundsmöte.
  • Rabatterat pris på idrottsväsens nätverksträffar: pris för samarbetsmedlemmar 160 € / person (jfr. 260 € / person för de som inte är samarbetsmedlemmar). Om din organisation tar del i nätverksträffarna minst fem gånger om året, har medlemskapet betalat sig redan i priset för nätverksträffar.
  • Ni är med och stöder förbundets riksomfattande intressebevakning inom studentidrotten samt det att nätverket för idrottsväsen utvecklas och att den förblir en del av OLL:s grundläggande verksamhet.

Information om samarbetsmedlemskapet

Hur mycket kostar samarbetsmedlemskapet?

Samarbetsmedlemskapspriset för samfund är 500 € om året.

Vem kan ansöka om samarbetsmedlemskap?

Som förbundets samarbetsmedlem kan antas riksomfattande, regionala och lokala föreningar, stiftelser och övriga samfund med rättsförmåga och som är aktiva inom sektorerna för motion och idrott, hälsa och studerande.

Hur ansöker jag om medlemskap?

Ansök om samarbetsmedlemskap med ansökningsblanketten Ansök om samarbetsmedlemskap.

Respons från samarbetsmedlemmar

“Genom samarbetsmedlemskapet har jag fått ett riksomfattande nätverk av kolleger, med vilka jag kan utbyta god praxis och som ger mig nya perspektiv på mitt eget arbete. Genom OLL har jag vid behov fått sakkunnighjälp och kontakt till ministeriet.

Det här riksomfattande nätverket har genom åren utvidgat uppfattningen om högskoleidrotten och dess möjligheter. Därför vill jag att UniSport stöder arbetet som OLL gör för nätverket, så att fördelarna kan garanteras även i framtiden.”

Ansiktsbild av UniSports idrottschef Janne Pakarinen.
Janne Pakarinen, Unisports idrottschef

”OLL har redan i åratal gjort utmärkt arbete för högskolornas idrottsväsen och fört oss aktörer närmare varandra oberoende av geografiskt läge. Det här har gjort det möjligt att både komma med nya idéer och att dela existerande kunskaper och färdigheter, och det har varit till ovärderlig hjälp såväl för nya idrottsväsen som för oss äldre aktörer.

Jag upplever det också viktigt att samarbetsmedlemskapet har gett oss möjlighet att påverka förbundets verksamhet och beslut genom vår röst i förbundsmötet.”

Hanna Savander, idrottsplanerare vid Jyväskyläs högskoleidrott uMove
Hanna Savander, idrottsplanerare vid Jyväskyläs högskoleidrott uMove

Våra samarbetsmedlemmar är:

CampusSport
Åbo
Länk till sidorna

Jyväskylä högskoleidrott uMove
Jyväskylä
Länk till sidorna

MOVEO
Lahtis, Villmanstrand
Länk till sidorna

SportUni
Tammerfors
Länk till sidorna

UniSport
Huvudstadsregionen
Länk till sidorna

​​​​​​​Östra Finlands högskoleidrott SYKETTÄ
Kuopio & Joensuu & Idensalmi & Varkaus
Länk till sidorna