Verksamhetsmiljö

Studerandenas Idrottsförbund har ett mångsidigt verksamhetsfält. Vårt förbund kan klassas som en studerande-, ungdoms-, idrotts- och medborgarorganisation. OLL har samarbetspartner både på internationell nivå och inom andra hälsofrämjande sektorer.

Studerande- och ungdomsverksamhet

Vi samarbetar intensivt md högskolestuderandenas intresseorganisationer Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf och Finlands studentkårers förbund (FSF). Vi är också medlem i Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf (webbplats på finska).

Vi samarbetar också med politiska studerande- och ungdomsorganisationer samt med arbetsmarknadsorganisationernas studerande- och ungdomssektioner.

Idrottsorganisationer

Vi är medlem i Finlands olympiska kommitté (webbplats på finska) och vi har en stark närvaro i synnerhet i nätverket Liikkujan polku (Motionärens stig, webbplats på finska) som koordineras av Olympiska kommittén.

Vi samarbetar intensivt med idrottsfrämjande organisationer och forskningsinstitut. Vi är till exempel medlem i Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS) (webbplats på finska) eftersom vi aktivt vill dra nytta av forskningsverksamhet i praktiken.

Genom Studerandenas FM (webbplats i huvudsak på finska) samarbetar vi med flera olika grenförbund.

Studerandehälsovård

OLL:s närmaste samarbetspartner är Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS. De viktigaste temana för vårt samarbete är att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Vi har främjat dessa teman med hjälp av den riksomfattande modellen för idrottens mini-intervention.

Vi samarbetar också med Nyyti rf som främjar studerandenas psykiska hälsa, samt Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Utbildning och högskolorna

Vi betonar särskilt idrottens, välbefinnandets och vardagsaktivitetens betydelse i högskolorna, och vi håller kontakt med råden för universitetens och yrkeshögskolornas rektorer.

Vi samarbetar också med undervisnings- och kulturministeriets avdelning för högskole- och forskningspolitik. Under de senaste åren har våra mål haft en stark koppling till att öka mängden fysisk aktivitet i högskolornas vardag – utan att glömma högskolornas högklassiga och tillgängliga idrottstjänster.

Social- och hälsovårdsorganisationer

Aktörer inom social- och hälsovårdssektorn främjar samma mål som idrottsorganisationerna. På grund av våra överensstämmande mål är organisationer inom social- och hälsosektorn naturliga samarbetspartner för Studerandenas Idrottsförbund. Därför är vi medlem i Finlands social och hälsa SOSTE rf.

Samhället

Vi deltar aktivt i samhällsdebatten för att öka högskolestuderandenas fysiska aktivitet. Vi strävar målmedvetet efter att främja studerandenas fysiska aktivitet genom att påverka strukturer och kultur som stöder idrott och vardagsaktivitet.

Vi håller tät kontakt med de viktigaste statliga aktörerna och andra viktiga aktörer i samhället som kan påverka och hjälpa oss främja förbundets mål.

Bland ministerierna är särskilt undervisnings- och kulturministeriet (UKM) en viktig samtalspartner för oss.

Vi samarbetar också intensivt med Statens idrottsråd och UKM:s bildningsutskott. Som expertorgan som står under UKM är Statens idrottsråd och bildningsutskottet viktiga idrottspolitiska påverkare.

Internationalitet

Vi påverkar också studerandeidrottens utveckling på internationell nivå. Vi utför mångsidigt samarbete i såväl Baltikum och Norden som i Europa och hela världen.

Vår internationella verksamhet kanaliseras genom studerandeidrottens internationella paraplyorganisationer EUSA (European University Sports Association) och FISU (International University Sports Federation).

Våra medlemskap i EUSA och FISU låter oss också påverka studerandeidrotten på internationell nivå.

Du kan bekanta dig närmare med vår internationella verksamhet på sidan Internationell verksamhet.