Toimintaympäristö

Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintakenttä on monipuolinen. Liittomme voidaan luokitella ainakin opiskelija-, nuoriso-, liikunta- ja kansalaisjärjestöksi. OLL:lla on yhteistyökumppaneita niin kansainvälisellä tasolla kuin muilla terveyttä edistävillä yhteiskunnan sektoreilla.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Toimimme tiiviissä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden etujärjestöjen Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Lisäksi olemme Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n jäsen.

Teemme yhteistyötä myös poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä työmarkkinajärjestöjen opiskelija- ja nuorisojaostojen kanssa.

Liikuntajärjestöt

Olemme Suomen Olympiakomitean jäsen ja toimimme vahvasti etenkin Olympiakomitean koordinoimassa Liikkujan polku -verkostossa.

Teemme tiivistä yhteistyötä liikuntaa edistävien järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme esimerkiksi Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) jäsen ja haluamme siten aktiivisesti yhdistää tutkimustoimintaa käytäntöön.

Opiskelijoiden SM-kisojen kautta teemme läheistä yhteistyötä myös eri lajiliittojen kanssa.

-

Opiskelijaterveydenhoito

OLL:n läheisin yhteistyötaho on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Yhteistyömme tärkeimmät teemat ovat terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Olemme vieneet näitä teemoja eteenpäin valtakunnallisen liikunnan mini-interventio -mallin avulla.

Teemme yhteistyötä myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa.

Koulutus ja korkeakoulut

Korostamme erityisesti liikunnan, hyvinvoinnin sekä arkiaktiivisuuden merkitystä korkeakouluissa ja pidämme yhteyttä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoihin.

Teemme yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston kanssa. Viime vuosina tavoitteemme ovat liittyneet vahvasti fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen korkeakoulujen arjessa – laadukkaita ja saavutettavia korkeakoulujen liikuntapalveluja unohtamatta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Sosiaali- ja terveyssektorin toimijat edistävät samaa tavoitetta kuin liikuntajärjestöt. Yhteneväisistä tavoitteistamme johtuen sosiaali- ja terveyssektorilla toimivat järjestöt ovat luonnollisia yhteistyökumppaneita Opiskelijoiden Liikuntaliitolle. Olemmekin Sosiaali- ja terveysalojen kattojärjestö SOSTE ry:n jäsen.

-

Yhteiskunta

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Pyrimme määrätietoisesti edistämään opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vaikuttamalla liikuntaa ja arkiaktiivisuutta tukeviin rakenteisiin ja kulttuuriin.

Pidämme tiiviisti yhteyttä niihin keskeisiin valtion ja muualla yhteiskunnassa oleviin toimijoihin, jotka voivat vaikuttaa ja auttaa meitä viemään liiton tavoitteita eteenpäin.

Ministeriöistä etenkin opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on meille tärkeä keskustelukumppani.

Teemme läheistä yhteistyötä myös Valtion liikuntaneuvoston ja OKM:n sivistysvaliokunnan kanssa. OKM:n alaisina asiantuntijaeliminä Valtion liikuntaneuvosto ja sivistysvaliokunta ovat merkittäviä liikuntapolitiikan vaikuttajia.

Kansainvälisyys

Vaikutamme opiskelijaliikunnan kehityskulkuun myös kansainvälisellä tasolla. Teemme monipuolista yhteistyötä niin Baltiassa, Pohjoismaissa ja Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Kansainvälinen toimintamme kanavoituu kansainvälisten opiskelijaliikunnan kattojärjestöjen EUSA:n (European University Sports Association) ja FISU:n (International University Sports Federation) kautta.

Jäsenyytemme EUSA:an ja FISU:un mahdollistaa sen, että pystymme vaikuttamaan opiskelijaliikuntaan myös kansainvälisesti.

Tutustu tarkemmin kansainväliseen toimintaamme Kansainvälinen toiminta -sivulta.