Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin ydinajatuksena on valjastaa opiskelijoita innostamaan ja tukemaan vertaisiaan liikunnan parissa. Ihannetilanteessa liikuntatuutoreiden toiminta on osa tuutoriopiskelijoiden jokapäiväistä arkea opiskeluyhteisönsä jäseninä. Liikuntatuutori-toiminnan tavoitteena on edistää kampuksella hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Liikuntatuutorointia jo yli 20 korkeakoulussa

Liikuntatuutorointia on ensimmäisen kerran viritelty käyntiin 2000-luvun lopulla vertaistuutoreiden välityksellä. Todellinen lähtölaukaus liikuntatuutoroinnille annettiin kuitenkin Oulun korkeakoululiikunnassa vuosina 2009‒2011. Silloin toiminta hiottiin muotoon, jolla liikuntatuutorointia tänäkin päivänä pyöritetään ympäri maan.

Oulussa tehdyn kehitystyön jälkeen todettiin, että loistava konsepti täytyy saada muihinkin korkeakouluihin. Valtakunnallisen levittäjän rooliin solahti Opiskelijoiden Liikuntaliitto, joka on vuodesta 2012 lähtien koordinoinut liikuntatuutoroinnin valtakunnallista toteutumista ja kehittämistä. Nykyään liikuntatuutorointi on käynnissä yli 20 korkeakoulussa ympäri Suomen.

Edistämme edelleen aktiivisesti liikuntatuutoroinnin toteutumista. Järjestämme aiheesta vuosittain valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia, joista voit lukea hieman alempaa lisää.

Liikuntatuutorointi pähkinänkuoressa

Liikuntatuutoreiden tehtävänä on toimia vertaistukena liikuntaharrastuksen aloittamisessa tai jatkamisessa. Usein opintojen aloittamiseen liittyy muutto uudelle paikkakunnalle. Samalla opiskelijan arki mahdollisine liikuntarutiineineen voi muuttua merkittävästi.

Liikuntatuutorit ovat vertaisliikuttajia, jotka kannustavat ja innostavat toisia opiskelijoita löytämään liikunnan riemun opintojen ohelle.

Haluatko ymmärtää paremmin mitä kaikkea liikuntatuutorointi pitää sisällään? Lue eteenpäin!

Miksi liikuntatuutorointia?

Yhdessä liikkuminen lisää hyvinvointia, elämäniloa, yhteisöllisyyttä ja tukee oppimista. Vertaiset ovat parhaita liikuntaan kannustajia ja loistavia apukäsiä liikuntapalveluille!

Kuka tuutoroi?

Liikuntatuutorina voi toimia kuka tahansa opiskelija. Tärkeintä on innostus liikuntaan, uusiin ihmisiin ja niiden yhdistämiseen!

Mitä tuutorointi on?

Lajikokeiluja, turnauksia, ohjattuja/valvottuja liikuntavuoroja, liikuntakaverina toimimista, liikuntapalvelujen esittelyä, liikunta-approja ja muita tapahtumia.

Missä liikuntatuutorointi tapahtuu?

Korkeakoulun/kunnan/yksityisten/seurojen liikuntatiloissa, lenkkipolulla, kentällä, metsässä, ladulla, vesistössä jne…

Kuka organisoi toimintaa?

Järjestäjätaho vaihtelee korkeakouluittain. Järjestäjä voi olla korkeakoulun liikuntapalvelut, opiskelija-tai ylioppilaskunta tai molemmat yhdessä. Myös opiskelijaurheiluseurat ovat järjestäneet liikuntatuutorointia!

Millaista toiminnan organisointi on?

Tuutoreiden kouluttamista, tuutoreiden ryhmäyttämistä, toiminnan suunnittelua, jatkuvaa yhteydenpitoa, palkitsemista, arviointia sekä kehittämistä.

Miltä näyttää liikuntatuutoroinnin vuosikello?

Tyypillisen vuosikellon mukaan uudet tuutorit koulutetaan lukuvuoden tai -kauden vaihtuessa. Tuutoroinnin toimintakausi kestää yhden vuoden.

Voiko liikuntatuutorointia soveltaa?

Totta kai! Liikuntatuutorointia on sovellettu eri tavoin: Kajaanin ammattikorkeakoulussa toimii hyvinvointitutoreita ja Mikkelissä harrastetutoreita, jotka opastavat erilaisten harrastusten pariin järjestämällä harrasteryhmiä.

Haluatko tietää lisää siitä, miten tätä kaikkea Suomessa oikein toteutetaan? Lue syksyllä 2019 laadittu selvitys liikuntatuutoroinnin valtakunnallisesta tilasta liiton ylläpitämästäLiikkuva korkeakoulu -tietopankista!

Tuemme jäseniä liikuntatuutoroinnissa

Haluamme auttaa ja tukea jäseniämme liikuntatuutoroinnin aloittamisessa ja ylläpitämisessä. Tarjoamme tukea etenkin seuraavin tavoin:

Oppaat

Tarjoamme jäsentemme käyttöön lukuisia oppaita helpottamaan liikuntatuutoroinnin aloittamista ja kehittämistä:

  • Liikuntatuutorin opas (myös ruotsiksi ja englanniksi)
  • Liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas (myös ruotsiksi ja englanniksi)
  • Liikuntatapahtuman järjestäjän opas
  • Liikuntatuutoroinnin kymmenen käskyä
  • Liikuntatuutorointi Suomessa 2019

Tutustu oppaisiin liiton ylläpitämässä Liikkuva korkeakoulu -tietopankissa.

Koulutukset

Tutustu liiton tarjoamiin koulutuksiin Liikuntatuutorointi-koulutukset -sivulla.

Valkopohjainen haalarimerkki, jossa lukee vihreällä tekstillä “liikuntatuutori / sports tutor”. Merkissä kaksi hahmoa liikkuvat yhdessä.
Liikuntatuutori -haalarimerkki

Haalarimerkit

Jaamme liikuntatuutoroinnin järjestäjille liikuntatuutori-haalarimerkkejä.

Haalarimerkit on tarkoitettu pieneksi palkkioksi liikuntatuutoreille heidän arvokkaasta työstään. Voit tilata haalarimerkkejä meiltä osoitteesta oll@oll.fi.