Liikuntatoimien verkosto

Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto on korkeakoululiikunnan ammattilaisten vapaamuotoinen yhteisö. Verkoston jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen liikuntapalveluista vastaavat työntekijät, kuten liikuntapäälliköt, -suunnittelijat ja -sihteerit. Verkoston tavoitteena on tukea yhteisön jäseniä omassa työssään sekä lisätä jäsenten keskinäistä vuoropuhelua. Yhteisenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntamahdollisuuksia suomalaisessa korkeakouluyhteisössä. Vastaamme OLL:ssa toiminnan koordinoimisesta. Tutustu täällä liikuntatoimia koskettaviin materiaaleihin.

Itse sisältö.