Turvallisempi tila korkeakoululiikunnassa

Tällä sivulla kerrotaan turvallisempaa tilaa edistävistä toimenpiteistä, jotka ovat käytössä ruohonjuuritason korkeakoululiikunnassa ympäri Suomen korkeakoulujen. Opiskelijoiden Liikuntaliiton järjestötoimintaan on olemassa omat turvallisemman tilan periaatteensa, joihin voit tutustua täällä.

Korkeakoululiikunnan turvallisemman tilan periaatteet

Periaatteiden tarkoitus on ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä, kuten häirintää, kiusaamista ja syrjintää korkeakoululiikunnassa ja auttaa siihen puuttumisessa. Ottamalla toiset kunnioittavasti huomioon luomme yhdenvertaista ja yhteisöllistä ilmapiiriä korkeakoululiikuntaan.

1) Kunnioitamme kanssaliikkujia

 • Annamme kaikille treenirauhan
 • Käytämme kunnioittavaa kieltä
 • Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua
 • Neuvomme ja kommentoimme toisen suoritusta vain pyydettäessä
 • Toimimme kunnioittavasti myös sosiaalisessa mediassa

2) Annamme kaikille kehorauhan

 • Emme kosketa ilman lupaa
 • Emme kommentoi toisten kehoja tai ulkonäköä
 • Emme häiritse tuijottamalla
 • Pyydämme luvan kuvaamiselle tai äänittämiselle

3) Suhtaudumme toisiimme yhdenvertaisesti

 • Emme voi ulkonäköön, puhetapaan tai muuhun käyttäytymiseen perustuvien oletusten pohjalta tietää kenenkään kokemuksia, ajatuksia, elämäntilannetta, seksuaalisuutta, sukupuolta, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä.
 • Tarkastelemme kriittisesti toisista ihmisistä tekemiämme oletuksia ja suhtaudumme niihin vain oletuksina – ei faktoina.

4) Opimme omista virheistämme

 • Otamme vastuun virheistämme pyytämällä anteeksi ja tarvittaessa muuttamalla toimintatapojamme. Meistä jokainen tekee joskus virheitä ja saattaa rikkoa myös turvallisemman tilan periaatteita.
 • Ymmärrämme, että jokaisella on oikeus omiin yksilöllisiin rajoihinsa. Ihmiset suhtautuvat erilaiseen käyttäytymiseen eri tavoin.

5) Puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen

 • Puutumme havaitsemaamme epäasialliseen käytökseen auttamalla käytöksen kohteeksi joutunutta.
 • Voimme myös keskeyttää tilanteen rauhallisesti sanomalla tekijälle esimerkiksi “Tuo mitä sanot/teet, tuntuu loukkaavalta.” tai kyseenalaistamalla hänen toimintansa esimerkiksi kysymällä: “Miksi teet noin?”
 • Varmistamme, että teon kohteeksi joutunut ei jää yksin asian kanssa.
 • Ilmoitamme tapahtuneesta henkilökunnalle tai häirintäyhdyshenkilölle.
 • Fyysistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa hälytämme lisää apua esimerkiksi soittamalla hätänumeroon 112.

6) Jos joudut itse epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi:

 • Sinulla on oikeus pyytää tekijää lopettamaan käytöksensä.
 • Poistu halutessasi tilanteesta. Jokaisella on siihen oikeus.
 • Jos pystyt, pyydä apua muilta paikalla olevilta, henkilökunnalta tai häirintäyhdyshenkilöiltä.
 • Liikkujille ja urheilijoille suunnatussa Et ole yksin -palvelussa voit jutella nimettömästi häirinnästä, kiusaamisesta, väkivallasta ja muusta epäasiallisesta käytöksestä turvallisen ammattilaisen kanssa. Lisätietoja palvelusta osoitteessa etoleyksin.fi.

[Jokainen liikuntatoimi täsmentää tähän loppuun oman auttavan tahonsa (häirintäyhdyshenkilö tai muu), yhteystiedot ja toimintaohjeet]

Materiaaleja käyttöönoton tueksi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Väestöliiton Et ole yksin -palvelu ovat kouluttaneet korkeakoululiikunnan suunnittelijoita, ohjaajia, valvojia, liikuntatuutoreita sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntien toimijoita turvallisemman tilan luomisesta keväällä 2024. Koulutusten materiaaleja kannattaa hyödyntää jatkossakin.

Peruskoulutus kaikille: Häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy & epäasialliseen käytökseen puuttuminen (lataa pdf)

Kenelle? Kaikki korkeakoululiikunnan eri rooleissa työskentelevät toimijat hallinnosta asiakaspalveluun, valvojiin, liikuntatuutoreihin ja häirintäyhdyshenkilöihin.

Mitä? Koulutuksessassa tarkastellaan, mitä epäasiallinen käytös tarkoittaa. Millaista lainsäädäntöä ja tutkimusta aiheeseen liittyy? Miten liikuntatoiminnassa voidaan ennaltaehkäistä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa? Miten näihin tilanteisiin voidaan puuttua? Koulutus tarjoaa perustietoa ja konkreettisia välineitä tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn liikuntatoiminnassa.

Jatkokoulutus: Häirintäyhdyshenkilönä korkeakoululiikunnassa (lataa pdf)

Kenelle? Henkilöille, jotka toimivat tai ovat ryhtymässä toimimaan häirintäyhdyshenkilönä korkeakoululiikunnassa.

Mitä? Koulutuksesta saa tietoa häirintätapausten kohtaamisesta ja jatko-ohjauksesta. Koulutuksessa pohditaan myös, mistä saada tukea tehtävässä toimimiseen. Nykyisten ja tulevien häirintäyhdyshenkilöiden odotetaan osallistuvan myös aiempaan maaliskuun koulutusosioon.