Koronavirus

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) teetti kevään 2020 lopulla selvityksen liikunta-alan tilanteesta koronapandemian aikana. Selvitys julkaistiin kesäkuussa, mutta korkeakoulujen liikuntapalvelut olivat jääneet kokonaan sen ulkopuolella. Nämä liikuntapalvelut ovat lakisääteistä toimintaa, jotka liikuttavat kymmeniä tuhansia opiskelijoita 36 korkeakoulussa.

Koronavirus, COVID-19, on kurittanut tänä vuonna koko maailmaa. Suomessa se on vaikuttanut voimakkaasti terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatoimialoihin. Keväällä 2020 pandemia sulki joukon yksityisin ja julkisin varoin tuotettuja ja ja ylläpidettyjä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Näillä sulkemisilla on jo nyt todettu olleen suuria vaikutuksia kansanterveyteen.

Näille sivuille on kerätty tietoa koronaviruksen vaikutuksista erityisesti korkeakoululiikuntaan. Sivustoa päivitetään pandemian jatkuessa.

Koronan vaikutukset liikunta-alaan ja korkeakoululiikuntaan

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) teetti selvityksen liikunta-alan tilanteesta viime kevään lopulla. Selvitys julkaistiin kesäkuussa 2020 ja sen tuloksia hyödynnettiin laadittaessa erilaisia tukimuotoja liikuntatoimialalle. Valitettavasti korkeakoululiikunta oli jäänyt kyselyn ulkopuolelle, vaikka se liikuttaa satojatuhansia opiskelijoita ja korkeakouluhenkilöstöä 36 korkeakoulussa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto laati syksyllä 2020 oman kyselyn, joka kohdennettiin korkeakoululiikuntapalveluille. Kysely kartoitti niiden kohtaamia haasteita ja tukitoimien tarvetta. Kyselyyn vastasi peräti 20 toimijaa, jotka edustivat yhteensä 19:ää eri korkeakoululiikuntapalvelua.

Koronapandemian vaikutukset ovat kyselyssä selvästi nähtävillä. Yksikään korkeakoululiikunta ei toiminut normaalisti kevään rajoitusten aikana. Jopa 45 % toiminnasta oli täysin pysähdyksissä. Toimintaa pidettiin osittain käytössä erilaisilla soveltavilla toimintavoilla. Kyselyn raportin tiivistelmä sekä kooste on luettavissa tällä sivustolla.

Kyselyn tuloksia on hyödynnetty lokakuussa laaditussa tiedotteessa sekä marraskuussa järjestetyssä Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokouksen kannanotossa. Tulokset ja liittokokouskannanotto on lisäksi lähetetty Valtion liikuntaneuvostolle, korkeakoulujen rehtorineuvostoille sekä liikuntapalveluille itselleen.

Koronan vaikutukset opiskelijoiden liikuntaan

Valtion Liikuntaneuvosto (VLN) julkaisi lokakuussa 2020 uuden selvityksen, jossa tarkastetliin koronan aiheuttamia vaikutuksia väestön liikuntaan. Selvityksessä ei suoraan mainittu opiskelijoita ryhmänä, mutta tiettyjen ikäryhmien kokemuksista voidaan vetää johtopäätöksiä myös opiskelijoiden aktiivisuudesta.

Erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen väheneminen oli huomattavaa ja sen tulkittiin johtuvan erityisesti koulumatkojen osuudesta. Sama vaikutus huomattiin myös työikäisten ryhmässä.

Kaikilla työmatkaliikkumisen väheneminen ei kuitenkaan vaikuttanut suoraan liikkumisen kokonaismäärään, vaan vajetta korvattiin muilla liikuntamuodoilla. Liikuntamuodoissa tapahtui kuitenkin raportin mukaan selkeä muutos. Kuntosalilla vietetty aika vaihtui monilla kävelyyn ja ulkoiluun.

Raportissa ei tosiaan käsitelty varsinaisesti korkeakouluopiskelijoita. Voidaan ajatella, että suuri osa opiskelijoiden verkostostoista liittyy korkeakouluympäristöön. Pandemian johdosta monet korkeakoulut sulkivat tilojaan tai rajoittivat niiden käyttöä. Mullistuksessa ovat olleet mukana myös korkeakoululiikuntapalvelut. OLL:n korkeakoululiikuntapalveluille tekemässä kyselyssä pandemian vaikutuksena näkyi opiskelijoiden elinpiirin pieneminen ja sosiaalisten kontaktien väheneminen. Tämä sama vaikutus todettiin VLN:n raportissa vanhusten kohdalla.