Tuki korkeakouluille

Liittomme asiantuntijat ovat tukena korkeakoulujen matkassa kohti liikkuvampaa arkea! Oli korkeakoulunne tavoite sitten istumisen tauottaminen luennoilla, ulkokuntosalin perustaminen tai jotakin siltä väliltä, tarjoamamme apu on räätälöitävissä tavoitteidenne mukaan.

OLL auttaa korkeakouluja

Autamme teitä muun muassa seuraavin tavoin:

 • Tietoisuuden herättäminen: arjen liikkumisen merkitys korkeakouluyhteisöissä.
 • Materiaalit
 • Puheenvuorot
 • Koulutuksia aiheista:
  • Istumisen tauottaminen opetuksessa
  • Istumista tauottavat tilat
 • Tietopankki: Kokoaa yhteen hyvät käytännöt. Tutustu Liikkuva korkeakoulu -tietopankkiin. Aineisto on pääosin suomeksi.
 • Digiverkosto: avoin Slack-kanava Liikkuva korkeakoulu -aiheisiin keskusteluihin.
 • Auttava puhelin & sähköposti:
  • Kysy asiantuntijoiltamme Liikkuvasta korkeakoulusta:
   • jorma.alastalo@oll.fi, +358 44 780 0219
   • jussi.ansala@oll.fi, +358 44 780 0214
 • Yhteishanke 5‒10 kiinnostuneen korkeakoulun ja OLL:n välillä.
  • Viedään OLL:n johdolla tiiviimmällä yhteistyöllä valittuja toimenpiteitä eteenpäin.
  • Rahoituksen jokainen hakee itse, mutta sisältöjä koordinoidaan yhdessä, jotta kokonaisuus on järkevä ja synergiahyödyt suurimmat.
  • Suunniteltu vuosille 2021‒2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa korkeakouluja

Liikkuva korkeakoulu -toimintaan on haettavissa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista.

Avustuksella on tarkoitus luoda korkeakoulun arkeen sellaista pysyvää toimintaa tai hyötyä, joka on mahdollista ylläpitää rahoituksen päättymisen jälkeen.

Rahoitusta on näkemyksemme mukaan paras hakea niin, että hakijana on sekä opiskelija- tai ylioppilaskunta että korkeakoulu. Näin voidaan paremmin taata ja osoittaa, että koko yhteisö on sitoutunut yhteiseen kehittämiseen.

Avustushaku vuodelle 2022

 • Hakuaika: syksyllä 2021
 • Omarahoitusosuuden on pääsääntöisesti oltava vähintään 20 % hankkeen kokonaisbudjetista.
 • Korkeakoulut ovat aikaisemmin saaneet parhaimmillaan noin 10 000‒30 000 euron vuosittaisia avustussummia 1‒3 vuoden pituisiin projekteihinsa.
 • Tutustu liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin kehittämisavustuksiin opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.