Stöd för högskolor

Våra sakkunniga stöder högskolornas väg till en rörligare vardag! Vare sig er högskola har som mål att ha pauser i sittandet under föreläsningarna, att grunda ett utomhusgym eller något däremellan, skräddarsyr vi vår hjälp enligt ert mål.

OLL hjälper högskolor

Vi hjälper er bland annat på följande sätt:

 • Ökar medvetenheten: betydelsen av vardagsmotion i högskolegemenskapen.
 • Material
 • Tal
 • Utbildning om ämnen:
  • Rörelsepauser i undervisningen
  • Utrymmen för rörelsepauser
 • Databank: Sammanför god praxis. Bekanta dig med Databanken för Högskolan i rörelse. Materialet är i huvudsak på finska.
 • Nätverk: Digitala och fysiska mötesplatser kring temat.
 • Hjälptelefon & e-post:
  • Fråga våra sakkunniga om programmet Högskola i rörelse:
   • anniliina.ikonen@oll.fi, +358 44 780 0219
   • jussi.ansala@oll.fi, +358 44 780 0214
 • Samprojekt mellan 5‒10 intresserade högskolor och OLL.
  • OLL styr och främjar åtgärderna som valts genom ett tätare samarbete.
  • Var och en söker finansiering själv, men innehållet koordineras tillsammans för att helheten ska bli ändamålsenligt och synerginyttan större.
  • Planerat för åren 2021-2022

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar högskolor

Det är möjligt att söka undervisnings- och kulturministeriets (UKM) nationella utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil för att finansiera Högskolan i rörelse-verksamheten.

Stödet finns till för att skapa sådan verksamhet eller nytta i högskolans vardag som kan upprätthållas efter att finansieringen tar slut.

Vi anser att det är bäst att söka finansiering så att både studerande- eller studentkåren och högskolan söker den. Det gör det möjligt att garantera och bevisa att hela gemenskapet har förbundit sig att utveckla sig tillsammans.

Ansökan om stöd för 2022

 • Ansökningstid: hösten 2021
 • Självfinansieringsandelen ska i regel vara minst 20 % av projektets totala budget.
 • Högskolor har tidigare fått ungefär 10 000‒30 000 euro i årliga stödsummor för projekt som varat i 1‒3 år.
 • Bekanta dig med de nationella utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.