Om oss

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL), grundat år 1924, är en nationell organisation som arbetar med intressebevakning och service för finsk studerande- och högskoleidrott. Vi representerar alla högskolestuderande i Finland. OLL påverkar, stöder, utbildar, undersöker och verkar på såväl nationella som internationella plan som en gemensam röst för studentidrotten.

OLL har som mål att studerande rör på sig tillräckligt med tanke på sitt välbefinnande och sin hälsa. Vi vill att en aktiv livsstil är möjlig i hela högskolegemenskapen. Vi främjar högskolestuderandes välmående och idrottskultur genom att fungera som en gemensam röst och expert inom högskole- och studentidrotten. OLL:s verksamhet tjänar alla studerande som motionerar på ett eller annat sätt.

OLL:s ordinarie medlemmar är studerande- och studentkårer. Förbundets samarbetsmedlemmar kan vara riksomfattande, regionala och lokala aktörer som är aktiva inom sektorerna för motion och idrott, hälsa och studerande.


Bekanta dig närmare med vår verksamhet på sidan Verksamhetsmiljö.