Vanliga frågor

På den här sidan har vi samlat både vanliga frågor vi får och svaren på de här frågorna.

Om du inte finner ett svar här eller annanstans på vår webbplats, kontakta oss gärna! Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

Allmänt

Vad är OLL?

 • Studerandenas Idrottsförbund (OLL) är en nationell organisation som arbetar med intressebevakning och service för finsk studerande- och högskoleidrott och som representerar alla högskolestuderande inom motion och idrott. Läs mer om OLL:s målsättningar och verksamhet på sidorna Om oss och Verksamhetsmiljön.

Vem kan bli medlem?

 • OLL:s ordinarie medlemmar är studerande- och studentkårer. Som förbundets samarbetsmedlem kan antas riksomfattande, regionala och lokala föreningar, stiftelser och övriga samfund med rättsförmåga och som är aktiva inom sektorerna för motion och idrott, hälsa och studerande. Läs mer om medlemskapet på sidan Hur blir jag medlem.

Hur mycket kostar medlemskapet?

 • Studerande- och studentkårer betalar medlemsavgift 0,60 € / studerande om året. Minimimedlemsavgiften är 200 €. Medlemsavgiften för samarbetsmedlemmar är 500 € / år.

Medlemsförmåner

Vem kan utnyttja OLL:s medlemsförmåner?

 • OLL:s medlemsförmåner kan utnyttjas av OLL:s medlemsorganisationer (studerande- och studentkårer) samt i vissa fall enskilda studentmedlemmar i medlemsorganisationerna. Medlemsförmånerna för student- och studerandekårer finns på sidan Förmåner för medlemsorganisationer. Förmånerna för studerande finns på sidan Medlemsförmåner för studerande.

Förbundsmöte

Vem kan delta i förbundsmötet?

 • Både OLL:s ordinarie representanter för medlemsorganisationer och representanter för samarbetsmedlemmar kan delta i förbundsmötet. Dessutom bjuder vi in representanter från intressegrupper som observatörer.

Vad händer på förbundsmötet?

 • På förbundsmötet bestämmer vi om ärenden i enlighet med föreningslagen och OLL:s grundsstadga. De här ärendena omfattar till exempel val av styrelse, fastställande av följande årets budget och verksamhetsplan samt godkännande av föregående årets räkenskaper. Läs mer om förbundsmötet på sidan Förbundsmötet.

Studerandenas FM

Får en studerande i öppna högskolor eller på andra stadiet ta del i SFM?

 • Tyvärr får studerande i öppna högskolor eller på andra stadiet inte ta del i SFM.

Kan en studerande i en annan högskola vara med i vårt lag?

 • I tävlingsserierna kan ett lag ha deltagare från två olika högskolor under förutsättningen att högskolorna är på samma ort. Laget kan dock endast representera en högskola. Den högskola som laget representerar ska slås fast vid anmälningen.
 • I hobbyserierna kan samma lag ha deltagare från olika högskolor.

Får utbytesstuderande delta?

 • Ja, utbytesstuderande får delta i SFM.

Var ser jag kommande SFM-tävlingar?

 • Kommande tävlingar finns på den officiella webbplatsen för Studerandenas FM. SFM-tävlingarna uppdateras på SFM-tävlingars webbsidor under hela året, när tävlingsarrangörerna öppnar anmälningarna.