Studerandenas Idrottsförbund

Kansliets gemensamma e-postadress: oll (at) oll.fi

Anställdas och styrelsemedlemmars e-postadresser är i formen fornamn.efternamn@oll.fi

Styrelsen

Anställda