Årets Flamma

Årets Flamma är en person med studentidrottens glädje och passion i ådrorna. Årets Flamma använder sin tid osjälviskt för studentidrotten och inspirerar även andra till att motionera. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) delar ut priset Årets Flamma varje år vid förbundsmötet. Vet du vem som kommer att vara nästa Årets Flamma?

Känner du någon som har aktivt främjat studentidrotten i sin studerande- eller studentkår, ämnes- eller fakultetsförening, nation, intresseförening eller studentidrottsförening? Anmäl till oss den frivilliga personen vars hjärta brinner för studentidrotten!

Skicka anmälningen med motiveringarna till adressen oll@oll.fi senast den 15 oktober. Alternativt kan du kontakta OLL:s styrelse per telefon. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

OLL:s styrelse behandlar förslagen och gör beslutet om Årets Flamma-prisets vinnare. Prisvinnaren offentliggörs årligen vid förbundsmötet.

De tidigare årens prisvinnare har bland annat organiserat SportAppro, utvecklat en klubb och varit en aktiv frivillig inom studentidrotten.

Bekanta dig med prisvinnare