Anni Liina Ikonen

Sakkunnig inom högskoleidrott (på familjeledighet)

Högskolan i rörelse, motionstutorverksamhet, nätverket för högskolornas idrottsväsen, utveckling av jämlikhet

Ansku, som föddes i en orienterarsläkt, har sina äventyr i den mångsidiga terrängen bland Högskolan i rörelse, idrottstutorverksamhet, nätverket för högskolornas idrottsväsen och främjandet av jämlikhet.

Ansku, som beskrivits som kansliets mest politiskt korrekta “tävlingsspridare”, tänder på gemensamma brainstorm-stunder och effektiv förverkligande av de idéer som de ger upphov till.

Anskus idrottsstig började inte med kontrollmarkörer, utan med gymnastikredskap i Tölö sporthall. Stigen tog Ansku via fotboll till crossfit i 2020. Träningsmetodens mångsidighet gav vår alltiallo slutligen sinnesfrid.