Internationell verksamhet

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) representerar Finland bland den internationella studentidrotten. Våra viktigaste nätverk är det internationella studentidrottsförbundet FISU (International University Sports Federation) och det europeiska studentidrottsförbundet EUSA (European University Sports Association). Vi representerar Finland i paraplyorganisationernas förbundsmöten och andra träffar.

Vi representerar finska värden

OLL påverkar och gör finska studerandes röster hörda i internationella studentidrottsorganisationers verksamhet. Vi är en föregångare i frågor om social och ekologisk hållbarhet. Till exempel främjar vi:

  • jämställdhet mellan kön och generationer
  • icke-diskriminering och ingripning i trakasserier
  • begränsning av klimatförändringen och miljöskydd

Vi talar för hälsofrämjande idrott och dopingfri sport. Dessutom vill vi sprida sports for all-tänkandet, dvs. främjande av motion, idrott och sport på alla nivåer.

Heltäckande och jämlika möjligheter för idrott och sport är varje studerandes rättighet.

Vi har representanter i internationella organ

Vi påverkar den internationella studentidrotten genom våra finska representanter. För tillfället har förbundet finskt representantskap i EUSA:s och FISU:s organ.

OLL:s representanter i FISU:s organ:

  • Jarmo Jalarvo; ordförande för tekniska kommittén, vinteruniversiaden/ ishockey
  • Tapio Kallio; vice ordförande för medicinska kommittén
  • Marie Lundmark; ordförande för tekniska kommittén, vinteruniversiaden/ konståkning
  • Markku Vauhkonen; ordförande för tekniska kommittén, VM i skidorientering för studerande

Läs mer om FISU:s verksamhet på FISU:s webbplats.

OLL:s representanter i EUSA:s organ:

  • Kaisla Osara, studentkommittén

Läs mer om EUSA:s verksamhet på EUSA:s webbplats.

Vi deltar i internationella studentidrottstävlingar

Studerandenas Idrottsförbund beviljar finska lag rätten att representera Finland i studerandenas EM-tävlingar och i European Universities Games.


Läs mer om internationella studentidrottstävlingar på sidan Internationella idrottstävlingar.