Mötesregistret

Vi vill att vår verksamhet ska vara så genomskinlig som möjligt. Genomskinligheten gäller naturligtvis även vårt påverkansarbete bland intressebevakningen. Vi möter otaliga personer i beslutsfattande positioner varje år. Dessutom möter vi andra personer med vilka vi försöker föra våra centrala mål framåt.

Med hjälp av det jämt uppdaterade mötesregistret håller vi våra medlemsorganisationer och övriga intressentgrupper informerade om vilket slags påverkans- och nätverksarbete vi gör för att nå våra mål.

Mötesregistret upprätthålls på finska och du hittar det på Tapaamisrekisteri sida.

På registret finner du väsentlig information om våra möten. Vi antecknar de centrala uppgifterna om varje möte: vem vi träffade och när. Personerna vi träffat har gett tillståndet att publicera informationen.

Har du något att fråga om mötesregistret? Kontakta OLL:s generalsekreterare i frågor angående mötesregistret. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

 • SAMOK:s kryssning II

  Mötesdatum:

  Kolehmainen, Koskinen

 • Träff med Olympiska kommitténs medlemsorganisationers verkasmhetsledare

  Mötesdatum:

  Peltokangas Inbjudare Taina Susiluoto och Teemu Japisson

 • SAMOK:s kryssning I

  Mötesdatum:

  Junnila, Kolehmainen, Koskinen

 • Träff med Sonja Naalisvaara från SYL:s styrelse

  Mötesdatum:

  Junnila

 • Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu-projektets ledningsgrupp

  Mötesdatum:

  Ansala

 • Träff med ansvarig för socialpolitik Irja Vaateri från HYY

  Mötesdatum:

  Junnila

 • Möte angående strategiarbetets facilitering med Miika Westman (Calumet Oy)

  Mötesdatum:

  Junnila, Peltokangas

 • Träff med Nea Nättinen från Samlingspartiets Studerandeförbund

  Mötesdatum:

  Junnila

 • KOTT-publikationen om sittande med THL och Liikkuva opiskelu

  Mötesdatum:

  Ansala

 • Att skriva en bra bloggtext, Pauliina Savola

  Mötesdatum:

  Ikonen, Junnila, Koskinen

 • Valpanelens planeringsmöte med Toni Ahva från Olympiska kommittén

  Mötesdatum:

  Junnila, Peltokangas, Teppo

 • Utbildning om medierelationer, Pietu Heiskanen

  Mötesdatum:

  Junnila, Kolehmainen, Koskinen

 • Utbildningsdag: produktutveckling

  Mötesdatum:

  Ansala

 • Publiceringstillfälle för SAMOK:s och Syls valmål

  Mötesdatum:

  Junnila, Koskinen

 • Tunne rintasi ry, Heidi Auvinen

  Mötesdatum:

  Peltokangas

 • Träff med HYY:s kontor

  Mötesdatum:

  Junnila

 • Seminarium för organisationsledare 2

  Mötesdatum:

  Junnila, Peltokangas Träffat bl.a. Anna Mäkipää, Heikki Autto, Kike Elomaa, Riikka Pakarinen.

 • Träff och introduktion med SHVS

  Mötesdatum:

  Ansala, Kolehmainen, Koskinen

 • Seminarium för organisationsledare

  Mötesdatum:

  Junnila, Peltokangas

 • Träff med sakkunnig inom socialpolitik Teemu Virtanen vid HYY

  Mötesdatum:

  Junnila

 • Utbildning inom påverkanskommunikation med Akseli Rouvari

  Mötesdatum:

  Junnila, Peltokangas

 • OSS-organisationernas träff vid Miltton

  Mötesdatum:

  Junnila, Kolehmainen, Koskinen, Peltokangas, Teppo

 • Olympiska kommitténs infotillfälle för verkställande direktörer

  Mötesdatum:

  Peltokangas

 • Träff med OSS-organisationerna

  Mötesdatum:

  Junnila, Koskinen, Peltokangas, Rantahalvari

 • Hallituksen 2023 perehdytys 13.-15.12.

  Mötesdatum:

  Hahl, Lumme, Ressi, Pirhonen

 • OLL:n toimiston pikkujoulut

  Mötesdatum:

  Koko toimisto

 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka

  Mötesdatum:

  Teppo

 • Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät 28.-29.11.

  Mötesdatum:

  Hahl, Ansala

 • Liikkumisen mini-interventiomallin palaveri

  Mötesdatum:

  Ansala

 • Liikuntatoimien verkostotapaaminen 22.-23.11.

  Mötesdatum:

  Alastalo, Ansala, Ikonen, Lumme, Pirhonen, Teppo