Möten med tagg: Medlemsorganisationer

Vi vill att vår verksamhet ska vara så genomskinlig som möjligt. Genomskinligheten gäller naturligtvis även vårt påverkansarbete bland intressebevakningen. Vi möter otaliga personer i beslutsfattande positioner varje år. Dessutom möter vi andra personer med vilka vi försöker föra våra centrala mål framåt.

Med hjälp av det jämt uppdaterade mötesregistret håller vi våra medlemsorganisationer och övriga intressentgrupper informerade om vilket slags påverkans- och nätverksarbete vi gör för att nå våra mål.

Mötesregistret upprätthålls på finska och du hittar det på Tapaamisrekisteri sida.

På registret finner du väsentlig information om våra möten. Vi antecknar de centrala uppgifterna om varje möte: vem vi träffade och när. Personerna vi träffat har gett tillståndet att publicera informationen.

Har du något att fråga om mötesregistret? Kontakta OLL:s generalsekreterare i frågor angående mötesregistret. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

 • KAMOn hyvinvointituutoreille OLL:n toiminnanesittely

  Mötesdatum:

  Hahl, Alastalo

 • Laureamkon edustajiston kokous

  Mötesdatum:

  Hahl, Ressi

 • VYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Kristiina Teppo

 • LTKY:n kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Essi Lumme, Kristiina Teppo

 • TREYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Jorma Alastalo

 • TREYn edustajistonkokouksen OLL-osuus

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • HUMAKOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi

 • METKAn liikuntatuutorointikoulutus

  Mötesdatum:

  Jani Ressi

 • JYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Niko Peltokangas

 • Laureamkon tapaaminen

  Mötesdatum:
 • METKAn liikuntatuutorointi -tapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi

 • Metkan Liikuntatuutorointipilotoinnin suunnittelupalaveri

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo, Jani Ressi

 • Metkan (Metropolia on the move) ohjausryhmä

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo

 • KAMOn hyvinvointituutoreiden koulutus

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Liikuntatuutorointikoulutus - VYY

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo

 • METKAn vuosijuhlat

  Mötesdatum:

  Essi Lumme, Jani Ressi

 • JYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Niko Peltokangas

 • SAMOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Laureamkon kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo, Essi Lumme

 • Kadettitoverikunnan kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Jussi Ansala

 • HUMAKOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Niko Peltokangas

 • O'Diakon kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Markku Rantahalvari

 • HYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo, Jani Ressi

 • KAMOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Ida Bolander

 • AYY:n kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi

 • HAMKOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi

 • TREYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • RaflaRumba Appro - OLL:n rasti

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Essi Lumme, Jani Ressi

 • TYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Jani Ressi

 • VYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl