Tillgänglighetsutlåtande

Det här är tillgänglighetsutlåtande av Studerandenas Idrottsförbundet rf.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.oll.fi och har upprättats 19.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor)
  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019

Man kan tillfråga innehåll som inte är tillgängligt från OLL:s kontor (kolla på vår kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation) per e-post eller per telefon.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Per e-post

oll@oll.fi

På något annat sätt

Per telefon till Generalsekreterare, tfn. +358 44 780 0210

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000