Studerandenas idrottsförbunds och Olympiska Kommitténs gemensamma valpanel behandlar frågor kring högskoleidrott och studerandeidrott

Studerandenas idrottsförbund (OLL) anordnar i samarbete med Finlands Olympiska kommitté en riksdagsvalpanel måndagen den 13 mars kl. 14.00-15.30 på Olympiastadion. Valpanelen kommer att fokusera på frågor kring högskoleidrott och studerandeidrott.

Kandidater som är insatta i idrott och studentvärlden från alla riksdagspartier bjuds in till valpanelen. Förutom det frågebatteri som utarbetats av OLL och den Olympiska Kommittén är det möjligt att ställa publikfrågor till kandidaterna. Den en och en halv timme långa panelen kommer att streamas på OLL:s YouTube-kanal.

Du kan anmäla dig till valpanelens publik och lämna en fråga till kandidaterna här. Syftet med det anonyma formuläret är att göra en uppskattning av antalet deltagare.