Principerna för tryggare rum i högskoleidrotten

Principerna för tryggare rum i högskoleidrotten

Syftet med dessa principer är att förebygga osakligt beteende såsom trakasserier, mobbning och diskriminering inom högskoleidrotten och att hjälpa oss att ingripa i detta beteende.

Genom att beakta andra på ett respektfullt sätt skapar vi en jämlik och gemenskaplig atmosfär inom högskoleidrotten.

1) Vi respekterar våra medmotionärer

 • Vi ger alla träningsro.
 • Vi använder respektfullt språk.
 • Vi ger alla en möjlighet att delta.
 • Vi ger råd till andra och kommenterar deras prestationer endast om vi blir tillfrågade.
 • Vi agerar på ett respektfullt sätt även på sociala medier.

2) Vi ger alla kroppsfred

 • Vi berör inte andra utan lov.
 • Vi kommenterar inte andras kroppar eller utseende.
 • Vi stör inte andra genom att stirra.
 • Vi ber om lov innan vi fotar, filmar eller spelar in.

3) Vi förhåller oss jämlikt till alla

 • Det är inte möjligt att veta någons erfarenheter, tankar, livssituation, sexualitet, kön, nationalitet, kultur, språk, religion, värderingar, hälsotillstånd eller funktionsförmåga utifrån antaganden som baserar sig på deras utseende, sätt att tala eller annat beteende.
 • Vi granskar kritiskt de antaganden vi gör om andra människor och behandlar dem bara som antaganden, inte som fakta.

4) Vi lär oss av våra misstag

 • Vi tar ansvar för våra misstag genom att be om förlåtelse och vid behov genom att ändra på våra verksamhetssätt. Vi gör alla misstag ibland och kan ibland bryta mot principerna för trygga rum.
 • Vi förstår att alla har rätt till sina personliga gränser. Människor förhåller sig olika till olika slags beteenden.

5) Vi ingriper i osakligt beteende

 • Vi ingriper i osakligt beteende som vi lägger märke till genom att hjälpa den som utsatts för det osakliga beteendet.
 • Vi kan avbryta situationen på ett lugnt sätt genom att till exempel säga ”Det du säger/gör känns kränkande” eller genom att ifrågasätta personens agerande genom att till exempel fråga: ”Varför gör du så?”
 • Vi ser till att den som utsatts för osakligt beteende inte lämnas ensam med det som hänt.
 • Vi meddelar om saken till personalen eller ett trakasseriombud.
 • I situationer där den fysiska tryggheten hotas larmar vi hjälp genom att till exempel ringa nödnumret 112.

6) Om du själv utsätts för osakligt beteende

 • Du har rätt att be personen sluta med det osakliga beteendet.
 • Lämna situationen om du vill. Alla har rätt till det.
 • Om du kan lönar det sig att be andra som är på plats, personalen eller trakasseriombuden om hjälp.
 • I tjänsten Du är inte ensam som är avsedd för motionärer och idrottare kan du anonymt diskutera trakasserier, mobbning, våld och annat osakligt beteende med en trygg yrkesperson. Ytterligare information finns på adressen etoleyksin.fi.

[Jokainen liikuntatoimi täsmentää tähän loppuun oman auttavan tahonsa (häirintäyhdyshenkilö tai muu), yhteystiedot ja toimintaohjeet.]