Utskottet för högskolornas idrottsväsen

Utskottet för högskolornas idrottsväsen

Utskottet för högskolornas idrottsväsen är ett informellt organ som väljs bland nätverkets medlemmar. Utskottet bestämmer om nätverkets ärenden och planerar verksamheten tillsammans med Studerandenas Idrottsförbund. Till exempel planerar uskottet nätverksträffarna alltid tillsammans med den lokala arrangören och OLL.

Utskottets verksamhet består av möten som organiseras fyra gånger om året. OLL:s sakkunnige koordinerar verksamheten.

Utskottets medlemmar väljs för en två-årsperiod vid nätverkets årsmöte.

Utskottets medlemmar under perioden 2023–2024:

Hanna Savander, Jyväskylä högskoleidrott (ordförande för utskottet)

Janne Pakarinen, Unisport

Jari Virtanen, Tavastlands yrkeshögskola

Noora Sartela, CampusSport

Markku Tamminen, SportUni

Sirpa Risto, SYKETTÄ Kuopio

Liisa Reinola, Seinäjoki yrkeshögskola