Motiveringstal

SAKU rf har utvecklat motiveringstal på ungefär ½‒2 timmar. Talen är riktade särskilt för personalen.

Talen fokuserar på en fråga: “Varför och hur ökar vi fysisk aktivitet i läroanstaltens vardag?” Motiveringstalen innehåller ofta reflektionsuppgifter och idéproduktion för verksamheten.

Vi tror att även högskolemiljöerna skulle ha nytta av likadana motiveringstal.

Motiveringstalen kunde skräddarsys för varje enskilt behov. Behoven kunde vara till exempel att minska stillastående eller sittande i föreläsningsmiljön.

Ifall du är intresserad av ett sådant motiveringstal, tveka inte att kontakta våra sakkunniga så funderar vi på en lösning som passar er högskola.

Anni Liina Ikonen, sakkunnig inom högskoleidrott: anniliina.ikonen@oll.fi, +358 44 780 0219

Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott: jussi.ansala@oll.fi, +358 44 780 0214