Att ingripa i trakasserier inom Studerandenas Idrottsförbund

Inom OLL:s verksamhet förhåller vi oss allvarligt till trakasserier och trakasserioffers upplevelser. Vår verksamhetsmodell baserar sig på vår likabehandlingsplan, våra regler för tryggare rum och våra etiska regler. I trakasserifall får man hjälp av trakasseriombuden samt vid behov av förbundets etiska nämnd.

I all verksamhet inom förbundet används reglerna för tryggare rum. I samband med anmälan förbinder sig deltagarna att följa reglerna vars syfte är att förebygga osakligt beteende och trakasserier. Om trakasserier ändå förekommer ingriper vi i dem enligt följande verksamhetsmodell.

OLL:s verksamhetsmodell i trakasserifall

  1. Trakasseriombudet, evenemangsarrangören, den ansvariga för en webbkanal eller någon annan OLL-funktionär blir medveten om en anmälan om osakligt uppförande.
  2. Trakasseriombuden går igenom anmälan. Om personen som upplevt trakasserier ber om det eller om behandlingen av ärendet kräver det inkluderar trakasseriombuden andra OLL-funktionärer i att utreda ärendet, till exempel personen som ansvarar för att ordna evenemanget, aktören som ansvarar för likabehandling, ordföranden eller generalsekreteraren. Vid Studerandenas FM behandlas ärendet av tävlingsjuryn. I varje situation bör man bedöma personernas jävighet att behandla fallet och att besluta om eventuella disciplinåtgärder.
  3. Om fallet inte kan lösas eller om någon part kräver det flyttas ärendet till behandling av den etiska nämnden i enlighet med OLL:s etiska regler.
  4. Om fallet även uppfyller kännetecknen för brott ska man med tillstånd av den som upplevt situationen eller om fallet så kräver göra brottsanmälan. OLL:s egen behandling av ärendet avbryts medan den straffrättsliga behandlingen pågår.
  5. Behandlingen av fallet kan leda till olika åtgärder. OLL som evenemangsarrangör eller SFM-tävlingsarrangören kan ge följande straff: muntlig anmärkning, skriftlig varning, avlägsnande från evenemanget, böter eller skadestånd, eller evenemangs/tävlingsspecifik, tidsbunden eller tillfällig avstängning.
  6. Dessutom kan den etiska nämnden ge ett straff som baserar sig på de etiska reglerna.

Så här anmäler du trakasserier:

  1. Gör anmälan om trakasserier antingen genom det anonyma formuläret eller genom att direkt kontakta förbundets trakasseriombud eller evenemangets anordnare.
  2. Om det inte är möjligt att lösa fallet med hjälp av trakasseriombuden ska du kontakta förbundets etiska nämnd. Trakasseriombuden kan också kontakta etiska nämnd med ditt tillstånd.
  3. Vid behov kan man överklaga den etiska nämndens beslut till idrottens rättsskyddsnämnd (länken för bort från OLL:s webbplats) enligt förutsättningarna som nämns i dess regler.