Utbildingar

Vi har samlats här materialets från Studerandenas idrottsfördundens utbildingars. Materialen är huvudsakligen på finska, men en del har också översatts till svenska.

I mars 2021 vi samlade kommunalvalspaketet för att stödja studerandekår och studentkår samt övriga aktörer inom högskoleidrotten i deras valpåverkan. Paketet samlar i en och samma plats allt material som OLL tillverkat själv och i samarbete med andra. I maj uppdaterade vi paketet.

I januari 2020, den första sektorträffa med idrott operatörer i år, vi har en utbildningar av kommunalsvalen betyldelsen i idrotts synvinkel. Du kan ladda presentationen på svenska här.

I falla 2020 vi organiserade tre weninarium av kommunalsvalet med SAMOK och FSF. Alla webinariums var anteckats till behöv senare.

I OLLs webinarium ämne var påverkan i kommuns nämnd och oss högtalare var Saara Hanhela från Kuopio stadens främja välbefinnande namnd. Du kan se webinarium anteckat här i sidorna eller OLLs Youtube-kanal.

OLLs, SAMOKs och FSFs webinariumanteckats och alla presentationer är i också i separat Google Drive-mapp. Du kan ha en link till mappen från oss special sakkunnig inom högskolemotion Jussi Ansala. Vi delar linkken bara till oss medlems och samarbetsmedlemskaps. Alla materialet är inte i uppnåelig form.

Dessutom OLL, SAMOK och FSF vill organisera med Akavas och STTK studeradenas en kampanj till stöd för röstningsaktivitet av studenter. Vi vill uppdaturera här kampanjmaterialet till samkörning.