Utbildingar

Vi har samlats här materialets från Studerandenas idrottsfördundens utbildingars. Materialen är huvudsakligen på finska, men en del har också översatts till svenska.

Vi har samlat kommunalvalspaketet för att stödja studerandekår och studentkår samt övriga aktörer inom högskoleidrotten i deras valpåverkan. Paketet samlar i en och samma plats allt material som OLL tillverkat själv och i samarbete med andra.

I januari 2020, den första sektorträffa med idrott operatörer i år, vi har en utbildningar av kommunalsvalen betyldelsen i idrotts synvinkel. Du kan ladda presentationen på svenska här.

I falla 2020 vi organiserade tre weninarium av kommunalsvalet med SAMOK och FSF. Alla webinariums var anteckats till behöv senare.

I OLLs webinarium ämne var påverkan i kommuns nämnd och oss högtalare var Saara Hanhela från Kuopio stadens främja välbefinnande namnd. Du kan se webinarium anteckat här i sidorna eller OLLs Youtube-kanal.

OLLs, SAMOKs och FSFs webinariumanteckats och alla presentationer är i också i separat Google Drive-mapp. Du kan ha en link till mappen från oss special sakkunnig inom högskolemotion Jussi Ansala. Vi delar linkken bara till oss medlems och samarbetsmedlemskaps. Alla materialet är inte i uppnåelig form.

Dessutom OLL, SAMOK och FSF vill organisera med Akavas och STTK studeradenas en kampanj till stöd för röstningsaktivitet av studenter. Vi vill uppdaturera här kampanjmaterialet till samkörning.