Motionstutorer

Grundtanken i motionstutorverksamheten är att få studerande att inspirera och stöda sina jämlikar att motionera. I en idealsituation är motionstutorernas verksamhet en del av tutorstuderandenas vardag som medlemmar i studiegemenskapen. Syftet med motionstutorverksamheten är att främja välbefinnande och gemenskap på campus.

Det finns redan motionstutorer på fler än 20 högskolor

Första gången startades motionstutorverksamheten i slutet av 2000-talet genom kamrattutorer. Sitt verkliga startskott fick motionstutorverksamheten ändå inom Uleåborgs högskoleidrott 2009–2011. Då finslipades verksamheten till den form som den fortfarande har idag runt om i landet.

Efter utvecklingsarbetet som genomförts i Uleåborg konstaterades det att man måste få det här utmärkta konceptet till de andra högskolorna. För Studerandenas Idrottsförbund var det naturligt att ta an rollen som riksomfattande spridare, och sedan 2012 har OLL koordinerat motionstutorverksamhetens riksomfattande genomförande och utveckling. Idag finns det redan motionstutorer vid 20 högskolor runtom i Finland.

Vi främjar fortfarande aktivt motionstutorverksamhetens genomförande. Varje år ordnar vi riksomfattande och lokala utbildningar som du kan läsa mer om nedan.

Motionstutorverksamheten i ett nötskal

Motionstutorerna har i uppgift att fungera som kamratstöd för dem som inleder eller fortsätter en motionshobby. Många studerande flyttar till en ny ort i samband med att de inleder sina studier. Samtidigt kan studerandens vardag med eventuella idrottsrutiner förändras betydligt.

Motionstutorerna erbjuder kamratstöd genom att uppmuntra och inspirera andra studerande till att hitta motionsglädje vid sidan av studierna.

Vill du veta mer om vad motionstutorverksamheten innehåller? Läs vidare!

Varför behövs motionstutorer?

Att röra på sig tillsammans ökar välbefinnandet, livsglädjen och gemenskapskänslan samt stöder lärandet. Kamrater är bäst på att uppmuntra till idrott och motion, och en utmärkt hjälp för idrottstjänsterna!

Vem är tutorerna?

Vem som helst som studerar kan bli motionstutor. Det viktigaste är att man har ett intresse för motion, nya människor och att kombinera dem båda!

Vad går tutorverksamheten ut på?

Att pröva på nya grenar, turneringar, ledda/övervakade idrottspass, att fungera som idrottskompis, att presentera idrottstjänsterna och olika slags idrottsevenemang.

Var genomförs motionstutorverksamheten?

I högskolans/kommunens/privata/föreningars idrottslokaler, på motionsspår, på idrottsplaner, i skogen, på skidspåret, vid vattnet o.s.v.

Vem organiserar verksamheten?

Arrangören varierar från högskola till högskola. Verksamheten kan organiseras av högskolans idrottstjänster, av studerande- eller studentkåren, eller av båda tillsammans. En del studerandeidrottsföreningar har också ordnat motionstutorverksamhet!

Vad går det ut på att organisera verksamheten?

Att utbilda tutorer, skapa gruppanda bland tutorerna och planera verksamheten, fortlöpande kontakt, belöningar, utvärderingar och utvecklingsarbete.

Hur ser motionstutorverksamhetens årsklocka ut?

Enligt den typiska årsklockan utbildas de nya tutorerna i läsårs- eller terminsskiftet. Tutorverksamhetens verksamhetsperiod räcker ett år.

Kan man anpassa motionstutorverksamheten?

Absolut! Motionstutorverksamheten har anpassats på olika sätt: i Kajana yrkeshögskola finns tutorer för välbefinnande, och i S:t Michel finns det hobbytutorer som guidar studerande till olika hobbyer genom att leda hobbygrupper.

Vi stöder våra medlemmar i motionstutorverksamheten

Vi vill hjälpa och stöda våra medlemmar i att inleda och upprätthålla motionstutorverksamhet. Vi erbjuder i synnerhet stöd på följande sätt:

Handböcker

Vi erbjuder två handböcker på svenska som våra medlemmar kan använda för att göra det lättare att inleda och utveckla motionstutorverksamheten:

  • Handbok för motionstutorer
  • Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet

Du kan bekanta dig med handböckerna i Högskolan i rörelse-databanken som upprätthålls av förbundet. För tillfället är inloggningssidan endast på finska.

Utbildningar

Bekanta dig med utbildningarna som förbundet erbjuder på sidan Utbildningar för motionstutorer.

Ett halarmärke med vit botten där det står ”liikuntatuutori / sports tutor” i grönt. På märket kan man se två figurer som idrottar tillsammans.
Motionstutorer -halarmärken

Halarmärken

Vi delar ut halarmärken till motionstutorverksamhetens arrangörer.


Halarmärkena är avsedda som en liten belöning för deras värdefulla arbete. Du kan beställa halarmärken från oss på adressen oll@oll.fi.