Våra mål i tidigare riksdagsval

Påverkansarbetet inför riksdagsvalet är ett traditionellt kraftprov för studentrörelsen. Riksdagens beslut har också stor och långvarig inverkan på omständigheterna och möjligheterna för student- och högskoleidrott. Som en del av den fullständiga reformen av högskolelagar i 2009 krävde till exempel riksdagen att yrkeshögskolor och universitet ska permanent erbjuda studerande moderna och ändamålsenliga idrottstjänster.

”Riksdagen stiftar alla lagar i Finland och fastställer statsbudgeten. Riksdagen väljer statsminister och utövar kontroll över regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner också de viktigaste av de internationella överenskommelser som är bindande för Finland och är med och påverkar EU-frågor.” (www.eduskunta.fi/SV/)

Riksdagsvalet 2019

Vid riksdagsvalet i 2019 kampanjerade OLL för de två målen nedan:

Bli av med passiverande strukturer: Inför Studier i rörelse fullt ut i högskolorna

 • I genomsnitt sitter en studerande över 10 timmar om dagen.
 • Högskolemiljön inspirerar inte till fysisk aktivitet. Vardagens aktivitet och bristen på det kommer att vara stora faktorer i kommande generationernas välbefinnande, ork och arbetsförmåga.
 • Inom skolor i rörelse växer en generation som förväntar sig samma möjlighet till fysisk aktivitet när de börjar högskolan.
  • Det har endast krävts 7 miljoner euro om året att aktivera 200 000 grundskolelever och 76 000 studerande på andra stadiet.
  • Många högskolor är redan med i Skolan i rörelse-programmet utan resurser. Det finns vilja, det finns inte pengar.
 • Logiken bakom verksamheten måste vara densamma som i Skolan i rörelse: Högskolor erbjuds resurser och en plattform för att utbyta idéer, men högskolorna själva har den verkställande makten. Det här garanterar att verksamheten utgår från varje högskolas utgångspunkter.

Programmet Studier i rörelse möjliggör att verksamhetskulturen förändras till liten kostnad.

Studerandenas Idrottsförbund kräver: 7 miljoner euro i finansieringen av programmet Studier i rörelse för högskolor.

Förebyggande jämlikhet: SHVS utvidgas, även idrottstjänster ska

utvidgas till varje högskola

 • Fysisk aktivitet är en viktig del av den förebyggande hälsovården.
  • SHVS utvidgas till att omfatta yrkeshögskolor, men kvaliteten av idrottstjänster varierar och studerande är i en sinsemellan ojämlik ställning.
 • Tjänster i enlighet med Rekommendationerna för högskoleidrott ska garanteras överallt i Finland.
  • Den rekommendationsenliga insatsen på 30 euro per studerande skulle betyda 8,2 miljoner euro om året, dvs. 0,3 % av finansieringen som högskolorna får av undervisnings- och kulturministeriet.
  • Mindre än en fjärdedel av högskolor satsar på högskoleidrott i enlighet med rekommendationerna.
 • De uttalanden som riksdagen gjorde redan under förra årtiondet i samband med universitetslagen samt statsrådets principbeslut om främjande av idrott och motion gjorde tydliga förbättringar i högskoleidrotten.

Det är dags att byta till lösningar som varar längre än en valperiod när vi utvecklar och upprätthåller högskoleidrottstjänsterna. Genom att formalisera högskoleidrottens position får vi friskare, välmående studerande och framtida arbetare!

Studerandenas Idrottsförbund kräver: Incitament och resurser för högskolorna att utveckla idrottstjänster.

Varför är det viktigt?

På grund av låg fysisk aktivitet blir minst 67 % av högskolestuderande utsatta för otaliga hälsorisker: rygg- och huvudsmärta, muskuloskeletala sjukdomar, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. De kan till och med orsaka att personen förlorar sin framtida arbetsförmåga.

Fysisk aktivitet har en positiv påverkan i inlärning. Det har påvisats förbättra förbindelserna mellan hjärnceller och strukturer som påverkar uppmärksamhet, koncentration, bearbetning av information samt minnesfunktioner.

Under de senaste åren har det gjorts åtaganden för att starta högskoleidrottstjänsterna, och på fyra år har YH-studerandenas idrottsaktivitet nått universitetsstudenternas nivå. Det kan inte vara ett sammanträffande.

Inledandet av idrottstjänsterna kräver alltid den största delen av resurserna, men verksamheten betalar sig. Samarbetet mellan yrkeshögskolor och universitet leder till välfungerande och kostnaseffektiva idrottstjänster som gynnar majoriteten av studerande.

Ladda ner våra svenskspråkiga mål inför riksdagsvalet via den här länken (pdf)

#studierirörelseNU riksdagsvalskampanjen

Som en del påverkansarbetet inför riksdagsvalet arrangerade OLL i mars 2019 paneldebatt med de sex största partiernas riksdagskandidater #studierirörelseNU.

Fint nog fick vi partiernas ledande idrottspolitiker som våra panelister: vänsterförbundets Paavo Arhinmäki, sannfinländarnas Ritva Elomaa, de grönas Johanna Karimäki, centerns Hanna Kosonen, samlingpartiets Sari Multala och socialdemokraternas Joona Räsänen.

Panelisterna gav ett enhälligt löfte att programmet Skolan / Studier i rörelse ska utvidgas och resurseras även i högskolorna i Finland under den kommande riksdagsvalsperioden.

Vi stöder och övervakar utvidgningen under hela riksdagsvalsperioden. OLL:s Högskolan i rörelse-verksamhet är en del av det här utvidgingsarbetet.

I valpanelen publicerades också valvideon #studierirörelseNU. Se valvideon vår YouTube-kanal.

Du kan se vår finskspråkiga paneldebatt med riksdagskandidaterna på YouTube via den här länken.