Studerandenas FM

Studerandenas FM-tävlingar, dvs. SFM-tävlingar, är nationella finländska mästerskap för högskolestudenter. Varje år deltar tusentals studerande från yrkeshögskolor och universitet runt om i Finland i SFM. Målet med SFM-tävlingarna är att erbjuda ett roligt tävlingsformat för studerande, frikopplat från färdighetsnivå. Det viktigaste är den glädje en får av att röra på sig och en känsla av att göra tillsammans!

Bekanta dig med kommande FM-tävlingar på SFM:s officiella webbplats. För tillfället är sidorna i regel på finska.