Studerandenas EM-tävlingar och European Universities Games

Arrangeringen av Studerandenas EM (SEM) koordineras av takorganisationen för studentidrotten i europeiska länder EUSA (European University Sports Association). Även Studerandenas Idrottsförbund är medlem i EUSA.

Studerandenas EM-tävlingar arrangeras varje år i flera olika grenar. Vartannat år organiseras det stora multisportevenemanget European Universities Games. I OEM och i European Universities Games representerar laget i första hand den egna högskolan.

Vinnarna i Studerandenas FM-tävlingsserier löser genom sin vinst ut sin rätt att representera inom sin gren i följande års Studerandenas EM eller multigrenstävlingen European Universities Games.

Varje land kan i princip skicka endast ett lag till studerandenas EM- och European Universities Games-tävlingarna. Ofta är laget studerandenas nationella mästare i grenen i fråga.

Studerandenas Idrottsförbund beviljar finska lag rätten att representera Finland.

Rätten att representera fastställs på basis av vem som vinner SFM-tävlingsserien i de tävlingsgrenar i vilka studerandes FM arrangeras.

Ifall det inte arrangeras studerandenas FM i en gren, kan rätten att representera sökas hos Studerandenas Idrottsförbund.

Alla deltagare i idrottstävlingarna måste vara högskolestuderande och 18‒30 år. Flera högskolor från samma ort kan forma ett lag.

Om du vill ha mer information, kontakta den anställda hos oss som ansvarar för tävlingsverksamheten. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.