Förbundsmöte 2023

Studerandenas Idrottsförbund rf:s (OLL) ordinarie förbundsmöte hålls på Varala idrottsinstitut 8–9.11.2023. På mötet ska bland annat förbundets nya strategi och handlingsplan godkännas och styrelsen för 2024 ska väljas.

Schema för förberedelser inför förbundsmötet:

19.2 Den officiella inbjudan till förbundsmötet publiceras

28.2 Handlingarna för förbundsmötet skickas till medlemmarna i elektronisk form

1.3 Diskussion om handlingarna på OLL-morgonfika

7.3 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut

11.3 Kopiorna av fullmakterna för förbundsmötesdelegater ska lämnas in till OLL:s kansli

14.3 Förbundsmötet

Fullmakt

Fullmakter med antal röster och underskrifter bör lämnas in via Visma Sign-webbformuläret senast den 3.11.2023.

Ytterligare information:

Generalsekreterare Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210