Årets Flemma 2018 - Otto Rantala

Publicerat:
I foto Årets Flamma Otto Rantala.

I valet av Årets Flamma ansågs det vara en fördel att pristagaren har fått en stor mängd studerande att röra på sig. Otto Rantala lyckades utmärkt med detta, samtidigt som han erbjöd studerande möjlighet att få pröva på en omfattande mängd olika idrottsgrenar.

Årets Flamma koordinerade Liikunta-appro (motions-appro) i Jyväskylä 2018. Tack vare honom kunde evenemanget utvidgas att vara två dagar och sammanlagt 24 olika aktörer och en huvudsponsor kom med i appron.

Under evenemangsprojektet visade Rantala ett outtröttligt intresse för att utveckla evenemanget och han skötte sina uppgifter konsekvent. Som grädde på moset kom Årets Flamma med idén att i slutet av appron ordna ett informellt finskt rekord för de grenar som testades. För detta räknades antalet minitestningar av grenar som utfördes under en timme i sluttillställningen och man kom upp till svindlande 371. Sammanlagt
uppgick antalet testningar till cirka 1 200 under två dagar.

Alla skeden i evenemanget löpte helhetsmässigt lyckat och responsen från evenemanget var enbart positiv. För Otto var det från första början en hederssak att evenemanget lyckas kvalitativt bra och genom hans iver fick 300 studerande i Jyväskylä pröva på ett fint urval av Jyväskyläs utbud av grenar. Ribban för Liikunta- appro 2019 har ställts högt.

Studerandenas Idrottsförbund har glädjen att belöna Otto Rantala med priset Årets Flamma 2018. Grattis Otto!